GWO WLA Ierobežota piekļuve Offshore vēja ģeneratoram (OFL)

Mērķauditorija:

Personas, kas vēja turbīnās uzraudzītos apmeklējumos uzturas reti (ne biežāk kā 6 reizes gadā).
Piezīme: GWO iesaka personām, kuras apmeklē vēja ģeneratoru vidi biežāk nekā 6 reizes gadā, pabeigt pilnu GWO BST drošības pamatapmācību.

Kursa mērķis:

Ierobežota piekļuve vēja ģeneratoram (WLA) moduļu mērķis ir nodrošināt minimālo drošības apmācību sauszemes un atkrastes vēja ģeneratoru darbiniekiem, kuri te uzraudzītos apmeklējumos uzturas reti (apmeklē, pārbauda vai novēro – ne biežāk kā 6 reizes gadā). Apmācība sniedz zināšanu un prasmju minimumu, kas nepieciešams, lai droši apmeklētu un īslaicīgi uzturētos, pārvietotos sauszemes un atkrastes vēja ģeneratoros vismaz divu pieredzējušu GWO BST pamatdrošībā apmācītu personu uzraudzībā.

Lai piekļūtu atkrastes vēja ģeneratoriem, dalībniekiem ir sekmīgi jāpabeidz abi moduļi – ONL un OFL. WLA nenodrošina apmācību, kas ļauj patstāvīgi apmeklēt vai strādāt vēja ģeneratorā.

Ierobežota piekļuve offshore vēja ģeneratoram (OFL) apmācība nodrošina, ka darbinieki retas vai īslaicīgas uzturēšanās laikā vēja ģeneratorā spēj rīkoties atbildīgi, pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, ievēro procedūras un norādījumus ārkārtas situācijās, neapdraud sevi un citus.

Pilnais kurss iekļauj:

  • Glābšanas līdzekļu (LSA) un individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) pielietojums
  • Evakuācija un nokļūšana ūdenī – riski, bīstamība
  • Cilvēks aiz borta – procedūras
  • Kontrolēta ieiešana ūdenī, peldēšanas paņēmieni
  • Glābšanas plosta izmantošana
  • Ārkārtas nolaišanās ūdenī
  • Dažādi pārcelšanās veidi un iespējamie riski
  • Pārcelšanās procedūras
  • Droša pārcelšanās

Catch the moment
to start or refresh!

GWO courses in December
at a discounted rate:

BST, EFA, SLS – 40% off;
BR up to 10% off.