GWO WLA Ierobežota piekļuve Onshore vēja ģeneratoram (ONL)

Mērķauditorija:

Personas, kas vēja turbīnās uzraudzītos apmeklējumos uzturas reti (ne biežāk kā 6 reizes gadā).
Piezīme: GWO iesaka personām, kuras apmeklē vēja ģeneratoru vidi biežāk nekā 6 reizes gadā, pabeigt pilnu GWO BST drošības pamatapmācību.

Kursa mērķis:

Ierobežota piekļuve vēja ģeneratoram (WLA) moduļu mērķis ir nodrošināt minimālo drošības apmācību sauszemes un atkrastes vēja ģeneratoru darbiniekiem, kuri te uzraudzītos apmeklējumos uzturas reti (apmeklē, pārbauda vai novēro – ne biežāk kā 6 reizes gadā). Apmācība sniedz zināšanu un prasmju minimumu, kas nepieciešams, lai droši apmeklētu un īslaicīgi uzturētos, pārvietotos sauszemes un atkrastes vēja ģeneratoros vismaz divu pieredzējušu GWO BST pamatdrošībā apmācītu personu uzraudzībā.

Lai piekļūtu sauszemes vēja ģeneratoriem, dalībniekiem ir jāapgūst tikai ONL modulis. WLA nenodrošina apmācību, kas ļauj patstāvīgi apmeklēt vai strādāt vēja ģeneratorā.

Ierobežota piekļuve Onshore vēja ģeneratoram (ONL) apmācība nodrošina, ka darbinieki retas vai īslaicīgas uzturēšanās laikā vēja ģeneratorā spēj rīkoties atbildīgi, pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, ievēro procedūras un norādījumus ārkārtas situācijās, neapdraud sevi un citus.

Pilnais kurss iekļauj:

  • Sauszemes vēja ģeneratori – riski un apdraudējumi
  • Ārkārtas pasākumu plāns ugunsgrēka gadījumā
  • Ugunsdrošības pasākumi un ugunsdzēsības aprīkojums
  • Medicīniskā palīdzība ārkārtas situācijās
  • Individuālie aizsardzības līdzekļi un drošības jostu pielietojums
  • SRL pielietojums
  • Traumu novēršana
  • Kritienu novēršana
  • Vertikālās kritiena apturēšanas sistēmas
  • Droša un pareiza evakuācija

Catch the moment
to start or refresh!

GWO courses in December
at a discounted rate:

BST, EFA, SLS – 40% off;
BR up to 10% off.