GWO BST Ugunsdrošība / atkārtojums

Mērķauditorija:

Personāls, kas darbojas vēja enerģētikas vai līdzīgā nozarē un veiks savus pienākumus vēja turbīnu vidē, parasti fiziski saskaroties ar vēja turbīnu vai atkrastes vēja struktūru.

Personāls, kas veic darba funkcijas, kurām darba devējs vai tā pienākumu izpildītājs ir veicis risku novērtēšanu un apmācība saskaņā ar vienu vai vairākiem BST standarta moduļiem var mazināt identificētos riskus.

Kursa mērķis:

Šī kursa mērķis ir ar teorētisko un praktisko nodarbību palīdzību sniegt delegātiem pamatzināšanas un prasmes, lai novērstu ugunsgrēku rašanos, veiktu atbilstošu un pareizu sākotnējo ugunsgrēku novērtēšanu, vadītu personāla evakuācijas procedūru, nodrošinot to, ka visi cilvēki tiek evakuēti un uzskaitīti nekontrolējama ugunsgrēka apstākļos. Ja tiek uzskatīts, ka tas ir droši, delegātiem ir jābūt spējīgiem elefektīvi izdzēst sākotnējo ugunsgrēku, izmantojot pareizo ugunsdzēšanas aprīkojumu.

Kursa saturs:

  • Ugunsgrēka attīstība un izplatīšanās
  • Ugunsgrēka rašanās cēloņi vēja ģeneratoru vidē un ar to saistītais apdraudējums
  • Jebkādu ugunsgrēka pazīmju identificēšana vēja ģeneratoru vidē
  • Rīcības plāni vēja ģeneratoru vidē, ieskaitot dūmu atklāšanu un evakuācijas procedūras
  • Pareiza rīcība, atklājot ugunsgrēku, ieskaitot pareizu ugunsdzēšamo aparātu izmantošanu vēja ģeneratoru vidē

Sertifikāta derīguma termiņš:

24 mēneši