IAL pārbaude - kompetentā persona

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts dalībniekiem, kuriem ir pamatzināšanas par nozarē izmantojamo aprīkojumu

Kursa mērķis:

Sniegt dalībniekiem zināšanas un prasmes, lai pārbaudītu individuālos aizsardzības līdzekļus darbam augstumā, veikt rūpīgas aprīkojuma pārbaudes un tās dokumentēt saskaņā ar WAH* noteikumiem un DGUV** 312-906 un DGUV 312-001 noteikumu prasībām.

Kursa saturs:

 • Attiecīgie tiesību akti un juridiskās prasības
 • Iekārtu ierakstu un uzskaites sistēmas izveide
 • Iekārtu standarti
 • Iekārtu identifikācija un marķēšana, apkope un uzglabāšana
 • Atbilstības sertifikāti un ekspertīzes sertifikāti
 • Ražotāja sniegtā informācija
 • Lietotāju pārbaudes
 • Aprīkojuma rūpīga pārbaude
 • Starpposma aprīkojuma pārbaude
 • Pārbaudes metodes
 • Aprīkojuma kopšana un tīrīšana
 • Karantīnas noteikšana iekārtām un to iznīcināšana
 • Pārbaudes un ziņojuma veidlapas aizpildīšana