Konstitucionālās sūdzības sastādīšana iesniegšanai Satversmes tiesā

teorētiskie ieteikumi un to pielietojums praksē

Par semināru

Pilsoniskā sabiedrībā viena no svarīgākajām vērtībām ir iespēja pašiem lemt par savu dzīvi, spēja sadarboties, lai aizstāvētu savas tiesības un intereses, uzlabotu dzīves kvalitāti. Bieži vien pilsoniskās aktivitātes trūkums Latvijā tiek saistīts ar sabiedrības neticību savām spējām ko ietekmēt vai mainīt.   

Lai kvalitatīvi līdzdarbotos pilsoniskā sabiedrībā, svarīgas ir zināšanas par demokrātiju, sabiedrības grupu interešu un tiesību aizsardzību, likumiskām iespējām  ietekmēt valstī notiekošos procesus un kontrolēt valsts pārvaldes institūciju darbību, lai sekmētu kvalitatīvāku publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanu, valsts atbildību pret pilsoņiem, varas un pilsoņu savstarpējo uzticību, motivāciju būt aktīviem un atbildīgiem šīs valsts pilsoņiem. 

Semināra tēmas

  • Konstitucionālās sūdzības pieteikums – kas tas ir?
  • Kādi dokumenti ir jāiesniedz?
  • Kā pareizi noformēt iesniedzamos dokumentus?
  • Kas ir tiesību aizskāruma brīdis? Kas ir tiesību aizskārums?
  • Kas ir juridiskais pamatojums?
  • Kādiem argumentiem, atsaucēm jābūt juridiskajā pamatojumā?
  • Kas ir pamattiesību ierobežojuma pārbaudes metodoloģija un kā to pielieto?

Seminārā ietverta arī piemēra analīze un diskusija – semināra dalībniekiem ir iespēja uzdot jautājumus e-pastā un arī klātienē. 

Par lektori

Picture of KRISTĪNE ZUBKĀNE

KRISTĪNE ZUBKĀNE

- Juriste, maģistre tiesību zinātnēs ar specializāciju starptautiskajās un ES tiesībās
- Satversmes tiesas tiesneša palīdze
- Lektore Latvijas Universitātē un Biznesa Vadības koledžā
- Vairāku publikāciju autore

kad un kur

2020 gada 17. septembrī plkst. 18:00,
Liepājas ielā 34, Rīga, Starptautiskajā kvalifikācijas un mācību centrā “IQTC”

Semināra maksa vienam dalībniekam: 20 EUR (iesk. PVN)

Pieteikšanās semināram un jautājumu nosūtīšana lektorei:  pa telefonu: +371 66778890 vai e-pastu: info@iqtc-riga.eu 

 

Seminārs būs pieejams arī tiešsaistē! 

Reģistrēties