Par mums

Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Mācību centrs IQTC” ir Latvijā reģistrēta izglītības iestāde, kas nodrošina plašu apmācību piedāvājumu atjaunojamās enerģētikas nozarē strādājošajiem. Mācību centrs ir ekskluzīvs un autorizēts  TÜV Rheinland Akademie apmācību partneris Baltijas valstīs.

Mācību centrs ir arī Starptautiskās Vēja enerģētikas organizācijas Global Wind Organization (GWO) sertificēts apmācības pakalpojumu sniedzējs Pamata darba drošības (BST),  Tehnnisko pamatu (BTT), Stropētāja (SLS), Paplašinātas glābšanas darbu mācības (ART), Paplašinātu pirmās palīdzības (EFA) un Rotora spārnu remonta (BR) kursus.

“Mācību centrs IQTC” ir pirmais mācību centrs Baltijā, kas piedāvā GWO Kontroles pār bīstamām enerģijām (CoHE) un Ierobežotas piekļuves vēja ģeneratoram (WLA) kursus.

IQTC ir pirmais starptautiskā industriālā alpīnisma organizācijas IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), pilnvarotais mācību centrs Latvijā, kas nodrošina starptautiski atzītas mācības un sertifikāciju virvju piekļuves jomā.

Mācību procesu organizēšana un speciālistu sagatavošana kvalifikācijas paaugstināšanas jomā ir sertificēta kā atbilstoša ISO 9001:2015 un ISO 45001:2018 kā arī akreditēta saskaņā ar SCC (Safety Checklist Contractors).

IQTC misija ir sagatavot Eiropas standartiem atbilstošus augstas klases profesionāļus atjaunojamās enerģētikas nozarē, sniedzot padziļinātas teorētiskas zināšanas,  praktiskās iemaņas un prasmes reālām darbam pietuvinātās  situācijās.

Pateicoties ciešai sadarbībai ar ārzemju partneriem un vietējiem uzņēmumiem, mācību centrs piedāvā apmācību, kas  orientēta uz atjaunojamās enerģētikas nozarē  nepieciešamo zināšanu, iemaņu un prasmju apguvi,  pilnveidi.  Mācību programmas  veidotas  pēc  moduļu principa un ir paredzētas izglītojamiem  ar dažādu sagatavotības līmeni. Mācību moduļus var pielāgot atkarībā no profesionālajām vajadzībām un vēlmēm.

Mācību centra pasniedzēji ir nozares profesionāļi ar personīgo un pedagoģisko pieredzi. Pasniedzēju  pedagoģiskās prasmes apgūtas arī starptautiski atzītajā Vācijas profesionālās izglītības iestādē – TÜV Rheinland Akademie –  te iepazītas un izmēģinātas mūsdienīgas mācību metodes, pārņemta labās prakses pieredze darbam ar dažādiem   profesionālās sagatavotības līmeņu speciālistiem.

 

"Mēs mācām sasniegt virsotnes.
Mēs mācām strādāt droši!"

SIA IQTC Management politika

Mēs piedāvājam efektīvu mācību procesu, kas nodrošina izglītojamiem atjaunojamās enerģētikas nozarē nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas, sekmē konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū.

Mēs attīstām uzņēmuma vadības sistēmu, veicinām savstarpēju saziņu, sadarbību un atbalstu.

Mēs nodrošinām darba vides drošību un nekaitīgumu, minimizējam darbinieku un izglītojamo veselības riskus.

Mēs ievērojam likumdošanas un citas obligātās prasības.

Catch the moment
to start or refresh!

GWO courses in December
at a discounted rate:

BST, EFA, SLS – 40% off;
BR up to 10% off.