Par mums

Starptautiskais kvalifikāciju un mācību centrs “IQTC” ir Latvijā reģistrēta neatkarīga profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde. Mācību centrs ir ekskluzīvs un autorizēts TÜV Rheinland Akademie apmācību partneris Baltijas valstīs.

Mācību centrs juridiskām un fiziskām personām piedāvā dažādus profesionālās pilnveides kursus, seminārus un apmācību. IQTC ir Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēta profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde.

Mūsu darbība ir vērsta uz atjaunojamās enerģētikas, ražošanas un pakalpojumu nozarēm. Mācību centrs ir Starptautiskās Vēja enerģētikas organizācijas Global Wind Organization (GWO) sertificēts apmācības pakalpojumu sniedzējs Darba drošības (BST),  Tehnnisko pamatu (BTT) un Slinger Signaller (SLS) apmācībās. IQTC šobrīd ir vienīgais mācību centrs Baltijā, kas piedāvā Paplašinātas glābšanas darbu mācības (ART), Paplašinātu pirmās palīdzības (EFA) un Rotora spārnu remonta (BR) kursus.

IQTC ir pirmais starptautiskā industriālā alpīnisma organizācijas IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), pilnvarotais mācību centrs Latvijā, kas nodrošina starptautiski atzītas mācības un sertifikāciju virvju piekļuves jomā.

Mācību procesu organizēšana un speciālistu sagatavošana kvalifikācijas paaugstināšanas jomā ir sertificēta kā atbilstoša ISO 9001:2015 un ISO 45001:2018 kā arī akreditēta saskaņā ar SCC (Safety Checklist Contractors).

IQTC misija ir sagatavot Eiropas standartiem atbilstošus augstas klases profesionāļus, sniedzot padziļinātas teorētiskas zināšanas savienojumā ar praktiskiem uzdevumiem reālās darba situācijās.

Pateicoties ciešai sadarbībai ar ārzemju partneriem un vietējiem uzņēmumiem, mācību centrs ir izveidojis īpašu, uz praksi orientētu speciālistu sagatavošanas sistēmu. Mācību programmas ir balstītas uz moduļu principa un ir paredzētas speciālistiem ar dažādu sagatavotības līmeni. Mācību moduļus var pielāgot atkarībā no profesionālajam vajadzībām un velmēm.

IQTC pasniedzēji ir savas nozares profesionāļi ar bagātīgu personīgo un pedagoģisko darba pieredzi. Mūsu pasniedzēju pedagoģiska sagatavošana notika starptautiski atzītajā Vācijas profesionālās izglītības iestādē – TÜV Rheinland Akademie, kur ir apgūtas jaunākās mācību metodes un pārņemta labās prakses pieredze darbā ar dažāda profesionālas kvalifikācijas līmeņa speciālistiem.

"Mēs mācām sasniegt virsotnes.
Mēs mācām strādāt droši!"

Aivis Stūris, Direktors

SIA IQTC Management politika

Mēs radam efektīvu mācību procesu, kas nodrošina mūsu klausītājus ar mūsdienīgām zināšanām un praktiskām iemaņām, ļaujot tiem būt pieprasītiem, konkurētspējīgiem un veiksmīgiem starptautiskajā darba tirgū.

Mēs attīstām uzņēmuma vadības sistēmu un veicinām sadarbības, savstarpējas izpalīdzības un konsultēšanas garu, risinot svarīgus jautājumus.

Mēs nodrošinām darba vides drošību un nekaitīgumu, minimizējam riska pakāpi, kam tiek pakļauta darbinieku un mācību procesa dalībnieku veselība.

Mēs ievērojam likumdošanas un citas obligātās prasības.