GWO BST Izdzīvošana jūrā / atkārtojums

Mērķauditorija:

Personāls, kas darbojas vēja enerģētikas vai līdzīgā nozarē un veiks savus pienākumus vēja turbīnu vidē, parasti fiziski saskaroties ar vēja turbīnu vai atkrastes vēja struktūru.

Personāls, kas veic darba funkcijas, kurām darba devējs vai tā pienākumu izpildītājs ir veicis risku novērtēšanu un apmācība saskaņā ar vienu vai vairākiem BST standarta moduļiem var mazināt identificētos riskus.

Kursa mērķis:

GWO BST moduļa “Izdzīvošana jūrā” mērķis – ar teorētisko un praktisko nodarbību palīdzību sniegt kursa dalībniekiem pamatzināšanas un prasmes, kā jārīkojas un kādi profilaktiskie pasākumi ir jāveic, strādājot atkrastes vidē, sākot no pārvietošanās no kuģa līdz vēja turbīnai un otrādi, kā arī veicot darbus vēja turbīnā normālos apstākļos un ārkārtas situācijās.

Kursa saturs:

  • Hipotermijas un noslīkšanas radītie riski un simptomi
  • Dažādu dzīvības glābšanas iekārtu, individuālo aizsarglīdzekļu un individuālo pretkritiena aizsarglīdzekļu trūkumi un priekšrocības, kas parasti tiek izmantoti atkrastes vēja enerģētikas nozarē. Spēja tos pareizi uzvilkt un izmantot
  • Riski saistībā ar pārvietošanās operācijām (dinamiskām/statiskām – statiskām/dinamiskām)
  • Droša pārvietošanās no kuģa līdz piestātnei un no kuģa līdz vēja turbīnai
  • Ārkārtas un drošības pasākumi uz instalācijām, kuģiem un vēja turbīnām
  • Meklēšanas un glābšanas operācijas (Search and Rescue), Pasaules Jūras avāriju un drošības sistēmas (Global Maritime Distress and Safety System – GMDSS)
  • Atdzīvināšanas prasmes un pirmās palīdzības sniegšana “cilvēkam aiz borta”
  • Evakuācija no vēja turbīnas ūdenī, izmantojot glābšanās aprīkojumu
  • Individuālo un kolektīvo glābšanās pasākumu pielietošana uz ūdens

Sertifikāta derīguma termiņš:

24 mēneši