Industriālā alpīnisma apmācības

IRATA

IQTC IRATA logo

IRATA International ir vadošā industriālā alpīnisma asociācija, kas nosaka drošas metodes darbam augstumā, kā ietvaros tiek izmantotas virves un cits aprīkojums, lai nodrošinātu piekļuvi darba vietai, kā arī lai pildītu balsta funkcijas, veicot darbus augstumā.

Sākotnēji IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) tika dibināta ar mērķi risināt tehniskās apkalpošanas jautājumus offšora naftas un gāzes industrijas nozarē, tomēr ar laiku asociācija izstrādāja savas darba metodes remonta, tehniskās apkalpošanas un inspekciju veikšanai, kā arī piekļuves nodrošināšanai.

Tagad IQTC ir IRATA apmācību dalībnieks, tādējādi kļūstot par pirmo pilnvaroto mācību iestādi Latvijā, kurai ir tiesības īstenot IRATA virves piekļuves apmācības un sertifikāciju.

IRATA industriālā alpīnisma 1. līmeņa tehniķis

Apmācības industriālā alpīnisma tehniķim, kurš spēj veikt noteiktus uzdevumus virves piekļuves jomā industriālā alpīnisma 3. līmeņa drošības inspektora uzraudzībā.

4.9/5

IRATA industriālā alpīnisma 2. līmeņa tehniķis

Apmācības pieredzējušam industriālā alpīnisma tehniķim, kurš spēj veikt sarežģītākus uzdevumus industriālā alpīnisma 3. līmeņa drošības inspektora uzraudzībā.

4.9/5

IRATA industriālā alpīnisma 3. līmeņa tehniķis

Apmācības pieredzējušam industriālā alpīnisma tehniķim, kurš ir atbildīgs par procedūru, darbu izpildes plānu un ar to saistīto risku novērtējumu izpratni un pielietošanu.

4.9/5

Noderīgi padomi

Informācijai

IRATA starptautiskais novērtējums visos līmeņos jāatjauno ik pēc 3 gadiem. Minimālais apmācības laiks atkārtotam novērtējumam – 4 dienas

Industriālā alpīnisma tehniķiem, kuri nav nodarbojušies ar darbiem virvēs sešu un vairāk mēnešu laikā, jāveic atkārtota apmācība.

2. līmeņa vai 3. līmeņa tehniķiem, kuriem sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies ilgāk par 6 mēnešiem, jāvēršas pie IRATA International apmācību pakalpojuma sniedzējiem, lai saņemtu informāciju par derīguma termiņa pagarināšanas procedūru. Industriālā alpīnisma tehniķiem ir tiesības veikt atkārtotu novērtēšanu līdz pat 6 mēnešiem pirms serifikāta termiņa beigu datuma bez termiņa zaudējumiem.

Pārbaudīt tehniķi

Pēc pirmās novērtēšanas katram IRATA sertificētajam tehniķim tiek piešķirts IRATA unikālais numurs. Izmantojot šo unikālo numuru un tehniķa uzvārdu, varat pārbaudīt viņu līmeni un sertifikāta derīguma termiņu, izmantojot vietnes funkciju “tehniķa pārbaude”.

Pārbaudīt tehniķi

Pārbaudīt