GWO BST Manuāla kravu pārvietošana / atkārtojums

Mērķauditorija:

Personāls, kas darbojas vēja enerģētikas vai līdzīgā nozarē un veiks savus pienākumus vēja turbīnu vidē, parasti fiziski saskaroties ar vēja turbīnu vai atkrastes vēja struktūru.

Personāls, kas veic darba funkcijas, kurām darba devējs vai tā pienākumu izpildītājs ir veicis risku novērtēšanu un apmācība saskaņā ar vienu vai vairākiem BST standarta moduļiem var mazināt identificētos riskus.

Kursa mērķis:

Moduļa mērķis ir ar teorētisko un praktisko nodarbību palīdzību mudināt dalībniekus pareizi veikt kravu pārvietošanu manuāli vēja enerģētikas iekārtu vidē, ievērojot drošības noteikumus un GWO Manual Handling prasības.

Kursa saturs:

  • Droša un pareiza darba pienākumu izpilde saskaņā ar likumdošanas prasībām tajā reģionā, kurā strādā darbinieks
  • Darba uzdevuma atsevišķo aspektu identificēšana, kas varētu veicināt iespēju gūt muskuļu/skeleta traumas
  • Droši kravas pārvietošanas paņēmieni manuāli, ieskaitot pareizu aprīkojuma izmantošanu
  • Traumu pazīmju un simptomu identificēšana saistībā ar nepareiziem kravas pārvietošanas paņēmieniem manuāli un ar to saistīto atskaišu sastādīšanas metodes
  • Problēmu risināšana, kas rodas saistībā ar kravas pārvietošanu manuāli vēja ģeneratoru vidē
  • Risku mazināšānas veidi, veicot kravu pārvietošanu manuāli

Sertifikāta derīguma termiņš:

24 mēneši