VCA VOL Drošības pamatelementi

apmācības darbu vadītājiem

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts darbu vadītājiem – projektu un būvdarbu vadītāji, meistari, galvenie montieri, brigadieri.

Kursa mērķis:

VCA ir saīsinājums no “Darbuzņēmēja drošības, arodveselības un vides aizsardzības kontrolsaraksts” (no dāņu valodas – Veiligheids Checklist Aannemers, no ang. val. – Safety Checklist Contractors ). Šī oficiālā kontrolsaraksta mērķis ir nodrošināt to, ka visi veic darbus, ievērojot drošības noteikumus un pasākumus.

Kursa saturs:

 • Likumdošana
 • Apdraudējuma un risku novērtēšana
 • Nelaimes gadījumu cēloņi, to novēršanas paņēmieni, un ziņošana par nelaimes gadījumiem
 • Uz drošību orientēta uzvedība
 • Darba organizācija, darba vieta un veicamie uzdevumi
 • Pasākumi avārijas gadījumos
 • Bīstamās vielas, ugunsdrošība un sprādziendrošība
 • Darba un individuālais aizsardzības aprīkojums (IAL)
 • Darba metodes
 • Elektrība un starojums
 • Teorētiskais eksāmens

Catch the moment
to start or refresh!

GWO courses in December
at a discounted rate:

BST, EFA, SLS – 40% off;
BR up to 10% off.