BST, BTT, ART, EFA, BR, SLS moduļi

GWO KURSI

Drošība ir №1 prioritāte uzņēmumiem, kas darbojas starptautiskajā vēja enerģētikas nozarē. Lai nodrošinātu labāku un drošāku darba vidi, tika dibināta Starptautiskā Vēja enerģētikas organizācija (Global Wind Organisation – GWO).

GWO mērķis ir mazināt jebkādus veselības un drošības riskus, kādiem pakļaujas vēja enerģētikas industrijā strādājošais personāls darba vietā, nosakot kopējos standartus drošības un avārijas procedūru apmācībām.

Mācību centrs IQTC piedāvā iespēju visiem, kas strādā vai plāno strādāt vēja enerģētikas nozarē vai līdzīgā nozarē saistītā ar darbu augstumā, iziet starptautiski atzītus drošības un tehnisko pamatu kursus vēja turbīnu nozarē.

GWO BST Darba drošības kursi

BST moduļi dod iespēju delegātiem pienācīgi reaģēt ārkārtas situācijās un veicināt viņu drošību, pareizi izmantojot personiskos aizsardzības līdzekļus, ārkārtas aprīkojumu un procedūras.

4.9/5

GWO EFA Paplašināts pirmās palīdzības kurss

EFA apmācības dos iespēju delegātiem sniegt atbalstu un rūpēties par citiem nozarē strādājošiem darbiniekiem, pielietojot iegūtās zināšanas, prasmes un pieejas, kas raksturīgas paplašinātai pirmajai palīdzībai.

4.97/5

GWO BTT Tehnisko pamatu mācības

BTT moduļi dod iespēju delegātiem pieredzējuša tehniķa uzraudzībā veikt vienkāršus hidraulikas, mehāniskos un elektriskos uzdevumus vēja enerģētikas vai līdzīgā nozarē.

4.8/5

GWO BR Rotora spārnu remonta kurss

GWO BR moduļa mērķis ir sniegt dalībniekiem iespēju uzturēt un rūpēties par sevi un citiem, nozarē strādājošiem, pielietojot iegūtās zināšanas un iemaņas kompozītmateriālu inspekcijas un rotora spārnu remontdarbu veikšanā.

4.6/5

GWO ART Paplašinātas glābšanas darbu mācības

ART modulis dod iespēju delegātiem veikt ievainotu cilvēku pamata glābšanas darbus vēja turbīnās, izmantojot nozares standarta glābšanas aprīkojumu, glābšanas metodes un paņēmienus.

4.97/5

GWO SLS Slinger Signaller kurss

GWO Slinger Signaller kursa mērķis ir sniegt dalībniekiem zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas, lai veiktu iekraušanas un pārvietošanas darbus, ieskaitot apmācību par celšanas aprīkojuma un piederumu drošu un pareizu lietošanu.

5/5

Noderīgi padomi

Winda datubāze

Lai piedalītos GWO apmācībās, jums jābūt reģistrētam WINDA datu bāzē. Ja vēl neesat reģistrējies, varat to izdarīt šeit.

*WINDA ir Starptautiskās vēja industrijas apmācību ierakstu datu bāze, kas izveidota ar mērķi pārbaudīt GWO sertificēto apmācības pakalpojumu sniedzēju sertifikācijas statusu un delegātu, kuri ir apmeklējuši GWO sertificētus apmācības kursus, apmācības statusu.

Jums ir jāiedod savs WINDA ID numurs mācību centram, kur jūs apmeklēsit kursus, lai pēc dalības apmācībās, mācību centrs varētu reģistrēt datu bāzē nepieciešamo informāciju .