BST, BTT, ART, COHE, WLA, EFA, BR, SLS moduļi

GWO KURSI

Drošība ir №1 prioritāte uzņēmumiem, kas darbojas starptautiskajā vēja enerģētikas nozarē. Lai nodrošinātu labāku un drošāku darba vidi, tika dibināta Starptautiskā Vēja enerģētikas organizācija (Global Wind Organisation – GWO).

GWO mērķis ir mazināt jebkādus veselības un drošības riskus, kādiem pakļaujas vēja enerģētikas industrijā strādājošais personāls darba vietā, nosakot kopējos standartus drošības un avārijas procedūru apmācībām.

Mācību centrs IQTC piedāvā iespēju visiem, kas strādā vai plāno strādāt vēja enerģētikas nozarē vai līdzīgā nozarē saistītā ar darbu augstumā, iziet starptautiski atzītus drošības un tehnisko pamatu kursus vēja turbīnu nozarē.

GWO Darba drošības kursi (BST)

BST moduļi dod iespēju delegātiem pienācīgi reaģēt ārkārtas situācijās un veicināt viņu drošību, pareizi izmantojot personiskos aizsardzības līdzekļus, ārkārtas aprīkojumu un procedūras.

4.9/5

GWO BĪSTAMO ENERĢIJU KONTROLE (COHE)

COHE apmācība ļauj dalībniekiem pārvaldīt riskus, kas saistīti ar bīstamām enerģijām vēja enerģijas nozarē, un rīkoties droši, atrodoties bīstamu enerģiju tuvumā.

5/5

GWO Rotora spārnu remonta kurss (BR)

GWO BR moduļa mērķis ir sniegt dalībniekiem iespēju uzturēt un rūpēties par sevi un citiem, nozarē strādājošiem, pielietojot iegūtās zināšanas un iemaņas kompozītmateriālu inspekcijas un rotora spārnu remontdarbu veikšanā.

4.6/5

GWO Tehnisko pamatu mācības (BTT)

BTT moduļi dod iespēju delegātiem pieredzējuša tehniķa uzraudzībā veikt vienkāršus hidraulikas, mehāniskos un elektriskos uzdevumus vēja enerģētikas vai līdzīgā nozarē.

4.8/5

GWO IEROBEŽOTA PIEKĻUVE VĒJA ĢENERATORAM (WLA)

WLA apmācība ļauj dalībniekiem rīkoties tā, lai neapdraudētu ne sevi, ne citus kontrolētu sauszemes un atkrastes objektu apmeklējumu laikā.

5/5

GWO Stropētāja kurss (SLS)

GWO Stropētāja kursa mērķis ir sniegt dalībniekiem zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas, lai veiktu iekraušanas un pārvietošanas darbus, ieskaitot apmācību par celšanas aprīkojuma un piederumu drošu un pareizu lietošanu.

5/5

GWO Paplašinātas glābšanas darbu mācības (ART)

ART modulis dod iespēju delegātiem veikt ievainotu cilvēku pamata glābšanas darbus vēja turbīnās, izmantojot glābšanas aprīkojumu un paņēmienus.

4.97/5

GWO Paplašināts pirmās palīdzības kurss (EFA)

EFA apmācība ļauj delegātiem sniegt atbalstu un rūpēties par citiem nozarē strādājošiem darbiniekiem, pielietojot iegūtās zināšanas un prasmes.

4.97/5

Noderīgi padomi

Winda datubāze

Lai piedalītos GWO apmācībās, jums jābūt reģistrētam WINDA datu bāzē. Ja vēl neesat reģistrējies, varat to izdarīt šeit.

*WINDA ir Starptautiskās vēja industrijas apmācību ierakstu datu bāze, kas izveidota ar mērķi pārbaudīt GWO sertificēto apmācības pakalpojumu sniedzēju sertifikācijas statusu un delegātu, kuri ir apmeklējuši GWO sertificētus apmācības kursus, apmācības statusu.

Jums ir jāiedod savs WINDA ID numurs mācību centram, kur jūs apmeklēsit kursus, lai pēc dalības apmācībās, mācību centrs varētu reģistrēt datu bāzē nepieciešamo informāciju .