Kursi personālam un vadībai

Kvalitātes vadība

Kvalitātes vadība (Quality management – kvalitātes pārvaldība) ir viens no daudziem jēdzieniem, kuros lietots vārds “menedžments” jeb “pārvaldība”. Šādus jēdzienus mēs lietojam regulāri, bet, vai bieži aizdomājamies par to īsteno nozīmi?

Kas slēpjas aiz vārda “menedžments”? Parasti ar to saprot visus vadības uzdevumus tādā sistēmā, kur notiek darba dalīšana, radot kādu produktu vai pakalpojumu un nodrošinot tā izpildi. Standartā ISO 9000 menedžments tiek definēts kā “koordinētas darbības organizācijas virzība un vadība”.

Jēdziena “kvalitāte” būtība? Saskaņā ar DIN EN ISO 9000 kvalitāte ir pakāpe, kādā objektam piemītošo raksturlielumu kopums atbilst prasībām, jeb vienkāršāk, kvalitāte ir atbilstība patērētāja prasībām un gaidām.

Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde, kas atbilst starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām, tās īstenošana un uzturēšana darba režīmā nav iespējama bez darbiniekiem, kas pārzina kvalitātes vadības pamatprincipus, kā arī starptautiskā standarta ISO prasības.

IQTC sadarbībā ar TÜV Rheinland Akademie piedāvā kvalifikācijas paaugstināšanas kursus speciālistiem un vadītajiem kvalitātes vadības un personas datu aizsardzības jomā.