GWO Tehnisko pamatu mācības - Pilnais kurss

Mērķauditorija:

Tehnisko pamatu mācību (Basic Technical Training) moduļu mērķauditorija ir kandidāti, kam nav iepriekšējās pieredzes saistībā ar hidrauliskām, mehāniskām vai elektriskām sistēmām, tomēr šis modulis var noderēt arī kandidātiem, kuriem ir nedaudz zināšanu par vēja turbīnām, bet ne par to pielietojumu praksē, un kuri vēlās pilnveidot savas prasmes.

Kursa mērķis:

BTT moduļa mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu vienkāršus mehāniskos, elektriskos un hidrauliskos darbus (pieredzējuša tehniķa uzraudzībā), pielietojot drošas darba metodes un IAL.

Pilnais kurss iekļauj:

  • Hidraulikas modulis
  • Mehānikas modulis
  • Elektrikas modulis

Sertifikāta derīguma termiņš:

BTT Tehnisko pamatu mācību noslēgumā tiek iegūta kvalifikācija, tāpēc sertifikātam nav derīguma termiņa. Ja no prasmju piemērošanas ir bijis ilgāks prombūtnes periods, var būt nepieciešama pārkvalifikācija un atkārtota sertifikācija saskaņā ar valsts tiesību aktiem un uzņēmuma politiku.

5/5

Cenā iekļauts – mācību materiāli, mācību aprīkojums, kafijas pauzes, pusdienas.

* Ja jums nepieciešama viesnīca, sazinieties ar mums, lai iegūtu informāciju.