Elektrodrošība neelektrotehniskajam personālam (EuP) / atkārtojums

Mērķauditorija:

Personas, kuras nav izgājušas profesionālā elektrotehniķa sagatavošanas kursus un kuru profesionālajos pienākumos ietilpst arī darbības ar elektroiekārtām, kā arī personas, kuru pienākumos ietilpst darbs ar elektroierīcēm slēgtās ražošanas telpās, piemēram, namu apsaimniekotāji un tehniskais personāls.

Kursa mērķis:

“Electrically instructed person” – EuP (no vācu valodas – Elektrotechnisch unterwiesene Person). Kursa mērķis ir iepazīstināt kursa dalībniekus ar pamatprincipiem darbā ar elektroiekārtām, iespējamiem elektrobīstamības faktoriem un nepieciešamajiem elektrodrošības pasākumiem, lai elektrotehnikas speciālista vadībā un uzraudzībā veiktu noteiktus elektroiekārtu apkopes darbus. Šis kurss sagatavo dalībniekus noteiktu darbu izpildei saskaņā ar DGUV 3 noteikumiem (agrāk BGV A3) un DGUV 4 noteikumiem (agrāk GUV-V A3).

Kursa saturs:

  • Elektrotehnikas pamati
  • Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēku
  • Elektrodrošības noteikumi, prasības
  • Nosacījumi drošai darbu veikšanai
  • Preventīvie pasākumi aizsardzībai pret netiešu un tiešu strāvas iedarbību
  • Atļauto darbu apjoms personai, kura izgājusi instruktāžu darbam ar elektroiekārtām (EuP)

Sertifikāta derīguma termiņš:

līdz 24 mēnešiem*

* ieteicams zināšanu atsvaidzināšanas kursus iziet katru gadu