IRATA industriālā alpīnisma 1. līmeņa tehniķis

1. līmenis – šis līmenis raksturo pieredzējušu virves piekļuves tehniķi, kurš spēj veikt sarežģītākus uzdevumus 3. līmeņa drošības inspektora uzraudzībā. Šāds tehniķis spēj:

a) izprast un ievērot virves piekļuves procedūras, darbu izpildes plānu un ar to saistītos riskus;
b) veikt sava virves piekļuves aprīkojuma pārbaudi pirms darbu uzsākšanas;
c) veikt takelāžas un citus darbus augstākas kvalifikācijas tehniķa vadībā;
d) īstenot vienkāršus glābšanas darbus.

Mērķauditorija:

Personāls, kas darbojas vai plāno darboties industriālā alpīnisma jomā vai saistītā nozarē, kuram ir nepieciešams iegūt IRATA 1. līmeņa virves piekļuves tehniķa sertifikātu.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai spētu pielietot IRATA virves piekļuves darba metodes un pamatzināšanas par glābšanas darbiem iekarēs, izmantojot drošu darba vidi un paņēmienus.

Kursa saturs:

  • Plānošana un vadība
  • Aprīkojums
  • Takelāžas darbi
  • Glābšanas un pārvietošanas darbi
  • Manevrēšana ar virvēm
  • Augšā kāpšanas paņēmieni
  • Glābšanas darbi industriālā alpīnisma ietvaros
  • Glābšanas darbi augstumā
  • Noslēguma eksāmens

Prasības attiecībā uz sākotnējo zināšanu līmeni:

Nav nepieciešamas

Kandidātu piemērotība apmācībai:

Kandidātam ir jābūt vismaz 18 gadu vecam. Drošībai darba objektos un virvju piekļuves procedūru piemērošanā nepieciešama atbilstoša attieksme un prasmes. Nepieciešams labs fiziskās sagatavotības līmenis.

Sertifikāta derīguma termiņš:

3 gadi

4.9/5

Cenā iekļauts – mācību materiāli, mācību aprīkojums, kafijas pauzes, pusdienas.

* Ja jums nepieciešama viesnīca, sazinieties ar mums, lai iegūtu informāciju.