Kvalitātes vadības sistēmas pamati atbilstoši ISO 9001:2015 standartam

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts visiem darbiniekiem, kuri uzņēmumā vai organizācijā izstrādā un pilnveido kvalitātes vadības sistēmu.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas par jaunā standarta prasību atšķirībām no standarta ISO 9001:2008, kvalitātes vadības sistēmas veidošanas procesu un uzturēšanu darba režīmā, atbilstoši jaunā standarta ISO 9001:2015 prasībām.

Kursa saturs:

  • Ievads kvalitātes vadībā
  • ISO standartu kopums sērijai 9000 (pielietojums, terminoloģija, pamatnoteikumi, prasības)
  • Kvalitātes vadības sistēmas modelis
  • Dokumentācija un pieraksti kvalitātes vadības sistēmā
  • Orientēšanās vadības sistēmas procesos
  • Starptautiskais standarts ISO 9001: 2015 – rīks neatbilstību novēršanai
  • Brīdinājums par neatbilstību – pamats, lai uzlabotu kvalitātes vadības sistēmu

Catch the moment
to start or refresh!

GWO courses in December
at a discounted rate:

BST, EFA, SLS – 40% off;
BR up to 10% off.