IRATA industriālā alpīnisma 2. līmeņa tehniķis

2. līmenis – šis līmenis raksturo pieredzējušu virves piekļuves speciālistu, kurš spēj veikt sarežģītākus uzdevumus 3. līmeņa drošības inspektora uzraudzībā. Šāds tehniķis spēj:

a) demonstrēt 1. līmeņa virves piekļuves tehniķim nepieciešamās zināšanas un prasmes;
b) veikt sarežģītākus takelāžas darbus, t.sk. izmantot papildu drošības virves, nostieptas virves un veikt virves virziena maiņu;
c) veikt glābšanas darbus izmantojot virves un industriāla alpīnisma metodes dažādās situācijās;
d) pielietot celšanas un pārvietošanas sistēmas.

Mērķauditorija:

IRATA virves piekļuves 1. vai 2. līmeņa tehniķi.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai spētu pielietot IRATA virves piekļuves darba metodes un pamatzināšanas par glābšanas darbiem iekarēs, izmantojot drošu darba vidi un paņēmienus.

Kursa saturs:

  • Plānošana un vadība
  • Aprīkojums
  • Takelāžas darbi
  • Glābšanas un pārvietošanas darbi
  • Manevrēšana ar virvēm
  • Augšā kāpšanas paņēmieni
  • Glābšanas darbi industriālā alpīnisma ietvaros
  • Glābšanas darbi augstumā
  • Noslēguma eksāmens

Prasības attiecībā uz sākotnējo zināšanu līmeni:

Kandidātiem, kuri piesakās uz kursiem, lai paaugstinātu savu kvalifikācijas līmeni, ir jāspēj pierādīt savu atbilstību esošā līmeņa teorētiskām un praktiskām prasībām pirms kvalifikācijas paaugstināšanas kursu apmeklēšanas, piemēram, 1. līmeņa virves piekļuves tehniķim, kas vēlas apmeklēt 2. līmeņa kursus, ir jāspēj veikt visus 1. līmeņa uzdevumus un atbildēt uz visiem 1. līmeņa teorētiskā testa jautājumiem pirms 2. līmeņa kursu uzsākšanas.

Kandidātiem, kuri nespēj demonstrēt savu atbilstību jau iegūtajam līmenim, nepieciešams apmeklēt papildu apmācības. Kvalifikācijas paaugstināšanas kursa ietvaros teorētisko zināšanu nodarbībām ir atvēlēts maz laika, tāpēc ieteicams veikt kandidāta sākotnējo zināšanu līmeņa pārbaudi.

Kandidātiem, kuri vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju, ir jānodrošina, ka:

a) vērtēšanas dienā viņu pašreizējam sertifikātam nav beidzies derīguma termiņš;
b) viņiem ir nepieciešamā darba pieredze – 1 gads, viņu darba žurnālā ir reģistrētas 1000 darba stundas.

Kandidātu piemērotība apmācībai:

Drošībai darba objektos un virvju piekļuves procedūru piemērošanā nepieciešama atbilstoša attieksme un prasmes. Nepieciešams labs fiziskās sagatavotības līmenis.

Sertifikāta derīguma termiņš:

3 gadi

4.9/5

Cenā iekļauts – mācību materiāli, mācību aprīkojums, kafijas pauzes, pusdienas.

* Ja jums nepieciešama viesnīca, sazinieties ar mums, lai iegūtu informāciju.