GWO btt Mehānikas modulis

Mērķauditorija:

Tehnisko pamatu mācību (Basic Technical Training) moduļu mērķauditorija ir kandidāti, kam nav iepriekšējās pieredzes saistībā ar hidrauliskām, mehāniskām vai elektriskām sistēmām, tomēr šis modulis var noderēt arī kandidātiem, kuriem ir nedaudz zināšanu par vēja turbīnām, bet ne par to pielietojumu praksē, un kuri vēlās pilnveidot savas prasmes.

Kursa mērķis:

BTT Mehānikas moduļa mērķis ir sniegt kursa dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu vienkāršus mehāniskos uzdevumus (pieredzējuša tehniķa uzraudzībā), pielietojot drošas darba metodes un IAL.

Kursa saturs:

  • Galvenās sastāvdaļas, mehāniskās sistēmas un vienkārši darbi vēja turbīnā
  • Ar mehāniku saistītie riski un apdraudējumi
  • Skrūvju un metinātie savienojumi un to pārbaudes principi
  • Praktiskās iemaņas rokas mērinstrumentu un savilkšanas rīku izmantošanai
  • Pareiza hidraulisko griezes momenta rīku un spriegotāju izmantošana
  • Pārnesumkārbas darbības principi
  • Bremzēšanas sistēmas funkcijas un tās pārbaude
  • Rotēšanas sistēma un tās pārbaude
  • Dzesēšanas sistēma un tās pārbaude
  • Eļļošanas sistēma un tās pārbaude