GWO BTT Elektrikas modulis

Mērķauditorija:

Tehnisko pamatu mācību (Basic Technical Training) moduļu mērķauditorija ir kandidāti, kam nav iepriekšējās pieredzes saistībā ar hidrauliskām, mehāniskām vai elektriskām sistēmām, tomēr šis modulis var noderēt arī kandidātiem, kuriem ir nedaudz zināšanu par vēja turbīnām, bet ne par to pielietojumu praksē, un kuri vēlās pilnveidot savas prasmes.

Kursa mērķis:

BTT Elektrikas moduļa mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu vienkāršus elektriskos darbus (pieredzējuša tehniķa uzraudzībā), pielietojot drošas darba metodes un IAL.

Kursa saturs:

  • Elektrības pamati
  • Ar elektriskiem darbiem saistītie riski un apdraudējumi
  • Elektrisko sastāvdaļu funkcijas un apzīmējumi
  • Dažādu sensoru veidu funkcijas
  • Vienkārša elektriskā shēma un tās montāža ķēdē
  • Pareizi un droši mērījumi