Saskaņā ar ES standartiem

Enerģētika un elektrotehnika

Mūsdienu pasaule nav iedomājama bez speciālistiem elektrotehnikas jomā. Šobrīd inženierzinātņu profesijām elektropreču nozarē ir vadošā pozīcija darba tirgū. Tehnoloģiskās inovācijas veicinās pieprasījumu pēc elektronikas un elektrotehnikas inženieriem ne tikai pētniecības un attīstības jomā, bet arī spēlēs galveno lomu saules un vēja enerģijas sistēmu, pusvadītāju un komunikāciju tehnoloģiju attīstībā.

Izņemot jaudīgo un labo elektroenerģijas pusi, visām elektriskajām sistēmām ir potenciāls nodarīt kaitējumu. Tādēļ elektrotraumu skaita samazināšana kļuva par ļoti svarīgu darba devēju tematu. Ir svarīgi ņemt vērā iespējamos riska faktorus un apmācīt personālu saskaņā ar tehnoloģisko dokumentāciju, ievērojot darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus.

IQTC sagatavo elektrotehnikas darbiniekus saskaņā ar Eiropas DIN EN 50110-1, LR standartiem un Vācijas standartu (VDE) aktuālajām prasībām.