GWO BST Pirmā palīdzība / atkārtojums

Mērķauditorija:

Personāls, kas darbojas vēja enerģētikas vai līdzīgā nozarē un veiks savus pienākumus vēja turbīnu vidē, parasti fiziski saskaroties ar vēja turbīnu vai atkrastes vēja struktūru.

Personāls, kas veic darba funkcijas, kurām darba devējs vai tā pienākumu izpildītājs ir veicis risku novērtēšanu un apmācība saskaņā ar vienu vai vairākiem BST standarta moduļiem var mazināt identificētos riskus.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir ieviest drošas un efektīvas pirmās palīdzības sniegšanas procedūras vēja enerģētikas iekārtu vidē saskaņā ar GWO First Aid kursu teorētisko un praktisko apmācību ceļā.

Kursa saturs:

  • Pirmās palīdzības pareiza un droša sniegšanas procesa nozīme saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām un Eiropas Atdzīvināšanas padomes (ERC) un Amerikas Sirds asociācijas vadlīnijām
  • Normālo organisma funkciju, raksturīgāko nopietno un sīko traumu un slimību identificēšana un izskaidrošana
  • Ārkārtas situāciju izprašana un veicamo darbību secība vēja turbīnu vides apstākļos
  • Pareizas pirmās palīdzības sniegšanas darbības dzīvības glābšanas situācijā, izmantojot primāro apsekojumu “C” – A – B – C, ieskaitot automātiskā ārējā defibrilatora lietošanu (AED)
  • Pareiza sekundārās apskates pielietošana
  • Pareiza primārā un sekundārā apsekojuma pielietošana, tostarp pirmās palīdzības aprīkojuma izmantošana pirmās palīdzības sniegšanas scenārija gaitā

Sertifikāta derīguma termiņš:

24 mēneši