Pacientu datu aizsardzība veselības aprūpes nozarē

2020.gads veselības aprūpes nozarē ir bijis izaicinājumiem bagāts, arī šobrīd satraukuma un neskaidrību netrūkst. Pandēmija, ārkārtas stāvoklis ārstiem rada paaugstinātu noslodzi, liek rast citādus veidus, kā nodrošināt komunikāciju ar pacientiem, diagnostiku, konsultācijas un ārstēšanu. Šī saspringtā, nepieredzētā  un ieilgusī situācija aktualizē arī jautājumus par pacientu datu aizsardzību, datu apstrādes drošības principiem un atbildību.

Aicinām ārstus, ārstniecības personas, tostarp administratīvo personālu, kas ārstniecības iestādēs un ārstu praksēs ikdienā ir tieši iesaistīti pacienta datu apstrādē, apmeklēt tiešsaistes semināru.

Pacientu datu aizsardzība veselības aprūpes nozarē

Seminārā aplūkosim, analizēsim un diskutēsim par aktuālām tēmām:

  • Pacientu datu aizsardzības tiesiskais ietvars – Vispārīgā datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti
  • Tiesību aktu aktuālās prasības pacientu datu apstrādē veselības aprūpes nozarē Latvijā
  • Ārsta noslēpums, ārsta profesionālā ētika un pacientu datu aizsardzība
  • Informācijas sniegšana par pacientu veselības datiem likumā noteiktiem subjektiem
  • Mirušu personu datu aizsardzība: informācijas sniegšana mirušu pacientu radiniekiem
  • Informācijas sniegšana par mirušu pacientu citiem likumā noteiktiem subjektiem
  • Pandēmijas ietekme uz pacientu datu aizsardzību un drošību
  • Praktiski ieteikumi pacientu datu apstrādē
  • Pacientu datu drošības pārkāpumi: teorētiskie un praktiskie aspekti
  • Citi semināra tēmas aktuāli jautājumi

Par semināru

Laiks:  otrdiena, 23.februāris, plkst. 16.00-18.30

Valoda: latviešu

Forma: on-line seminārs. Dalībnieki pēc pieteikšanās semināram un dalības apmaksas saņems pieejas saiti. Seminārs pieejams tiešsaistes režīmā otrdien, 23.februārī, no plkst. 16.00-18.30 ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem. Semināra dalībniekiem iespēja iesūtīt jautājumus par semināra tēmu, atbildes tiks sniegtas semināra laikā.

Dalības  maksa par semināru – 35 Eur

Pieteikšanās semināram un jautājumu nosūtīšana lektorei līdz 19. februārim, piektdienai, plkst. 15.00  pa telefonu: +371 66154330 vai e-pastu: info@iqtc-riga.eu 

Semināra dalībnieki saņems mācību centra apliecinājumu par dalību seminārā

Organizators:  Starptautiskais kvalifikāciju un mācību centrs “IQTC”, Liepājas iela 34, Rīga

Semināru vada: Lilija Galle-Muša

Par lektori

Lektore Lilija Galle-Muša - juriste ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi dažādās tiesību nozarēs valsts iestādēs, pašvaldībā un privātsektorā. Kā lektore darbojas jau vairāk nekā 3 gadus, apmācot speciālistus par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Ir ieguvusi bakalaura grādu tiesību zinātnē Latvijas Policijas akadēmijā, maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Stradiņa universitātē un maģistra grādu mūžizglītības politikā un vadībā Londonas universitātes Izglītības institūtā.
Lilija Galle-Muša
Lektore

Pieteikuma forma