GWO COHE Elektrodrošības modulis (ES)

Mērķauditorija:

Modulis ir paredzēts darbiniekiem, kuri veic izolāciju un sprieguma neesamības pārbaudi (saskaņā ar esošo dokumentāciju), lai varētu droši veikt īpašus uzdevumus – komponentu nomaiņu, apkopi un plānotu apkopi zemā sprieguma sistēmās.

Šis darbinieks būs atbildīgs arī par elektrodrošu darba vidi, lai citi varētu droši strādāt ar zemsprieguma elektriskajām sistēmām.

Kursa mērķis:

Moduļa mērķis ir ļaut dalībniekiem atbalstīt un rūpēties par sevi un citiem, strādājot ar elektrību un tās tuvumā vēja industrijā,

kā arī droši un efektīvi veikt uzticētos elektrotehniskos darbus, izmantojot IAL, drošus darba paņēmienus un metodes, lai mazinātu ar elektrību saistītos riskus.

Dalībniekiem jau pirms apmācības sākuma ir jābūt atbilstošām tehniskajām zināšanām, prasmēm un iemaņām.

Kursa saturs:

  • Kvalificēts elektrotehniķis – prasības un loma
  • Elektrotehniķa individuālie aizsardzības līdzekļi
  • Elektrodroša darba prakse
  • Elektrodroši darba apstākļi
  • Pārbaudes un izolācija
  • Uzkrātā enerģija
  • Bīstamā elektroenerģija – scenāriji