Elektrospeciālista darba pamati

Mērķauditorija:

Kurss paredzēts plaša profila elektrospeciālistu zināšanu atjaunošanai un papildināšanai.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir uzlabot esošās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas elektrospeciālista darba pienākumu kvalitatīvai veikšanai.

Kursa saturs:

 • Likumdošana
 • Elektrotehnikas pamati
 • Darba un profesionālā ētika un kultūra
 • Riska izvērtējums
 • Elektrodrošības standarti, normas un prakse
 • Pirmā palīdzība
 • Elektrotīklu iedalījums
 • Periodiskās pārbaudes
 • Elektriskās principiālās un montāžas shēmas
 • Elektroinstalācijas tehnoloģijas
 • Kabeļu montāžas tehnoloģijas
 • Kabeļu un aizsardzības aparātu izvēles nosacījumi
 • Komutācijas un aizsardzības ierīces
 • Elektriskais apgaismojums, apgaismes un spēka tīkli
 • Elektriskās iekārtas
 • Zemējuma izbūve
 • Elektroiekārtu un elektroierīču mērījumi
 • Bojājumu konstatācija, novēršana
 • Jaunās tehnoloģijas enerģētikā

Prasības kursa uzsākšanai:

Kursu var uzsākt personas, kurām nepieciešams atjaunot un papildināt zināšanas elektrotehnisko darbu veikšanai.

Catch the moment
to start or refresh!

GWO courses in December
at a discounted rate:

BST, EFA, SLS – 40% off;
BR up to 10% off.