Saskaņā ar nozares standartiem

Darba drošības kursi

Arvien vairāk uzņēmumu visā pasaulē apzinās savu atbildību sabiedrības priekšā par darbinieku un iedzīvotāju veselības aizsardzību, labvēlīgas vides saglabāšanu un racionālu dabas resursu izmantošanu, tādēļ HSE menedžments (Health, Safety, Environment management) ir kļuvis par neatņemamu veiksmīga biznesa vadības sastāvdaļu.

Skaidra un strukturēta uzņēmuma politika koncentrējas uz nepārtrauktu HSE uzlabošanu, nelaimes gadījumu, materiālo un vides kaitējumu risku reducēšanai.

Standartu regulēti vides aizsardzības un darba aizsardzības pasākumi ietver gan veselības un drošības apdraudējumu identifikāciju darba vietā, gan preventīvo pasākumu definēšanu un ieviešanu, lai novērstu vai samazinātu apdraudējumu risku darba ņēmējiem.

Viens no HSE menedžmenta svarīgākajiem elementiem ir regulāra darbinieku apmācība darba drošības un aizsardzības jautājumos.