GWO BTT Hidraulikas modulis

Mērķauditorija:

Tehnisko pamatu mācību (Basic Technical Training) moduļu mērķauditorija ir kandidāti, kam nav iepriekšējās pieredzes saistībā ar hidrauliskām, mehāniskām vai elektriskām sistēmām, tomēr šis modulis var noderēt arī kandidātiem, kuriem ir nedaudz zināšanu par vēja turbīnām, bet ne par to pielietojumu praksē, un kuri vēlās pilnveidot savas prasmes.

Kursa mērķis:

BTT Hidraulikas moduļa mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu vienkāršus hidrauliskos darbus (pieredzējuša tehniķa uzraudzībā), pielietojot drošas darba metodes un IAL.

Kursa saturs:

 • Hidraulikas pamati
 • Ar hidrauliskiem darbiem saistītie riski un apdraudējumi
 • Dažāda veida sūkņu funkcijas un sūkņa spiediena start/stop funkcijas pārbaude
 • Dažāda veida piekļuves mehānismu funkcijas
 • Dažāda veida vārstu funkcijas
 • Akumulatoru funkcijas, to pārbaude un uzlādēšana
 • Dažādu sensoru veidu funkcijas
 • Eļļu pārvietojošo sastāvdaļu identificēšana
 • Ar eļļu saistīto procedūru īstenošana
 • Dažādu sastāvdaļu identificēšana hidrauliskajā shēmā
 • Precīzi hidrauliskā spiediena mērījumi