GWO Ierobežota piekļuve vēja ģeneratoram (WLA)

Vēja turbīnas ir sarežģīts un potenciāli bīstams mehānisms. Ir svarīgi, lai ikviens vēja turbīnā vai to tuvumā strādājošais būtu atbilstoši apmācīts, lai atbildīgi rūpētos par savu un citu drošību. Tehniskais personāls apgūst specializētu apmācību par iespējamiem apdraudējumiem un praktiskās iemaņas droša darba organizācijā un metodēs.

Apmācība vēja turbīnās vai to tuvumā strādājošiem ir vitāli svarīga – to nosaka vairāki iemesli:

Drošība: darbs vēja turbīnās var būt bīstams – ir svarīgi iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai spētu atpazīt potenciālu bīstamību, izvairītos, mazinātu vai novērstu nelaimes gadījumu un traumas.

Atbilstība: organizācijas, kas nosaka drošības standartus, noteikumus un procedūras, pieprasa, lai vēja turbīnās nodarbināts personāls būtu atbilstoši apmācīts, izprastu un ievērotu drošības prasības un procedūras.

Efektivitāte: atbilstoša apmācība palīdz vēja turbīnās strādājošam personālam apzināties iespējamos riskus, izvērtēt situācijas, darboties atbildīgāk un efektīvāk, paaugstinot produktivitāti un samazinot dīkstāvi.

Ierobežota piekļuve vēja ģeneratoram (WLA) moduļu mērķis ir nodrošināt minimālo drošības apmācību sauszemes un jūras vēja ģeneratoru darbiniekiem, kuri te uzraudzītos apmeklējumos uzturas reti (apmeklē, pārbauda vai novēro – ne biežāk kā 6 reizes gadā). Apmācība sniedz zināšanu un prasmju minimumu, kas nepieciešams, lai droši apmeklētu un īslaicīgi uzturētos, pārvietotos sauszemes un jūras vēja ģeneratoros vismaz divu pieredzējušu GWO BST pamatdrošībā apmācītu personu uzraudzībā.