GWO ART Glābšanas darbi gondolā, tornī un pamatā (ntBR) / atkārtojums

Glābšanas darbi gondolā, tornī un pamatā (ntBR) iesk. moduli - viens glābējs (SR:ntBR)

Mērķauditorija:

Vēja enerģētikas nozarē vai saistītā nozarē strādājošais personāls, kam savu pienākumu ietvaros ir jāstrādā vēja ģeneratora vidē.

Personāls, kā pienākumu ietvaros vai kuram darba devējs ir devis norīkojumu veikt paaugstinātas grūtības pakāpes glābšanas darbus, ar nosacījumu, ka viena vai vairāku GWO ART moduļu apgūšana spēj samazināt ar glābšanas darbiem saistītos riskus.

Kursa mērķis:

Šī moduļa apgūšanas rezultātā izglītojamie spēs veikt glābšanas darbus vēja ģeneratora gondolā, tornī un pamatā, izmantojot nozares standarta glābšanas aprīkojumu, glābšanas metodes un paņēmienus, kas nav ietverti modulī GWO Darbs augstumā.

Pilnais kurss iekļauj:

  • Ievads
  • Imobilizācijas apkakle
  • Cietušā sagatavošana pārvietošanai
  • Nolaišanas/pacelšanas glābšanas sistēma
  • Viena glābēja glābšanas stratēģija
  • Cietušā evakuēšana no gondolas uz torņa pamatu
  • Glābšana no slēgtās telpas un pagrabstāva
  • Glābšana, kas ietver cietušā pacelšanu augšup

Priekšnosacījumi:

1) Visiem GWO ART dalībniekiem ir jābūt atbilstošā fiziskā formā un jābūt spējīgiem pilnībā piedalīties mācību norisē.
2) Derīgi GWO BST Darbs augstumā, GWO Pirmā palīdzība un GWO Manuālā kravu pārvietošana sertifikāti.

Sertifikāta derīguma termiņš:

24 mēneši*

*Viena glābēja moduļu sertifikātiem nav derīguma termiņa

Catch the moment
to start or refresh!

GWO courses in December
at a discounted rate:

BST, EFA, SLS – 40% off;
BR up to 10% off.