GWO Tehnisko pamatu mācības (BTT)

GWO Tehnisko pamatu mācības (BTT) standards tika sagatavots sadarbībā ar GWO biedriem. Tas balstās uz riska novērtējumiem un statistiku par negadījumiem un nelaimes gadījumiem vēja turbīnu un vēja elektrostaciju uzstādīšanas, apkalpošanas un apkopes darbu laikā.

GWO BTT mērķis ir sniegt kursu dalībniekiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas par riskiem saistībā ar elektriskām, mehāniskām un hidrauliskām instalācijām, kā arī par to, kā kontrolēt un minimizēt šādus riskus, strādājot gan ofšora, gan onšora vēja ģeneratoros.

GWO biedri uzskata, ka pēc sekmīgas apmācību pabeigšanas apmācīto personu var uzskatīt par kompetentu drošā veidā veikt hidrauliskos, mehāniskos un elektriskos darbus pieredzējuša tehniķa uzraudzībā.

Saskaņā ar GWO dalīborganizāciju nostādnēm, vēja ģeneratoru un to apakšstaciju darbiniekiem ir jāiziet konkrētie GWO BTT, kas ir saistīti ar to veicamajiem darba uzdevumiem. Visus uzdevumus veic komandās, kas sastāv vismaz no 2 kompetentiem darbiniekiem. Izņēmumi ir pieļaujami, vienīgi balstoties uz uzņēmuma iekšējiem kārtības noteikumiem. Visu informāciju par apmācāmām personām un attiecīgiem sertifikātiem var atrast GWO WINDA datubāzē.