GWO Darba drošības kursi (BST)

Standarts GWO Basic Safety Training (BST) ir izstrādāts sadarbībā ar GWO dalīborganizācijām, balstoties uz risku novērtējumiem un nelaimes gadījumu un incidentu statistiku vēja ģeneratoru uzstādīšanas, ekspluatācijas darbu un tehniskās apkopes laikā.

GWO BST mērķis ir sniegt kursu dalībniekiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas par riskiem, kas pastāv vēja ģeneratoru vidē, kā kontrolēt un minimizēt šādus riskus, kā arī sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā pareizi rīkoties ārkārtas situācijā un veicināt drošību, izmantojot atbilstošus IAL, glābšanas aprīkojumu un ievērojot atbilstošās darba procedūras.

Pēc veiksmīgas kursa nokārtošanas, GWO dalībvalstis pieņem, ka kursa dalībnieks ir pietiekamā mērā kompetents, lai atpazītu un novērstu bīstamo darba situāciju, un šāds darbinieks ir atbildīgs par drošības uzturēšanu. Visu informāciju par apmācāmām personām un attiecīgiem sertifikātiem var atrast GWO WINDA datubāzē.