Elektroiekārtu mērījumi un pārbaude

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts kvalificētiem elektriķiem, kuri veic elektroiekārtu montāžu un ekspluatāciju saskaņā ar VDE un DGUV noteikumiem, un kuriem ir nepieciešams veikt elektroiekārtu pārbaudi.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes par elektroiekārtu pārbaužu metodēm un mērīšanas kārtību, ko pielieto Vācijā. Šīs teorētiskās un praktiskās zināšanas dot iespēju daudz kvalitatīvāk veikt mērījumus stacionārās elektroierīcēs un elektroiekārtās, līdz ar to garantējot drošu elektroiekārtu ekspluatāciju.

Kursa saturs:

  • Mērījumus veicošā personāla nepieciešamā kvalifikācija
  • Mērījumi, kurus veic atbilstošais speciālists
  • Elektrodrošības noteikumi atbilstoši DGUV noteikumiem
  • Mērījuma protokolu noformēšana
  • Darbs ar programmatūrām
  • Mērinstrumenti saskaņā ar VDE un DGUV noteikumiem
  • Praktiskie mērījumi elektriskajās iekārtās un ierīcēs; atbilstošais aprīkojums
  • Bojājuma vietas noteikšana
  • Īpašie mērījumi (Izolācijas pretestības noteikšana, Cilpas “fāze-nulle” un zemējuma pretestības mērīšana)

Catch the moment
to start or refresh!

GWO courses in December
at a discounted rate:

BST, EFA, SLS – 40% off;
BR up to 10% off.