Elektromontieru sagatavošana

sākumkurss

Mērķauditorija:

Kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts plaša profila montieriem, kuri ir izgājuši darba aizsardzības instruktāžu darbam ar elektroiekārtām (saskaņā ar DGUV noteikumiem Nr.3).

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās teorētiskās zināšanas, lai patstāvīgi bez elektrospeciālista uzraudzības veikt konkrētus darbus elektroiekārtās.

Kursa saturs:

  • Elektrotehnikas pamati, elektriskās strāvas iedarbības bīstamība
  • Aizsardzība pret netiešu un tiešu strāvas iedarbību; atbilstošu aizsardzības līdzekļu izvēle un drošas darba metodes
  • Pirmās medicīniskās palīdzības kursa atkārtojums
  • Speciālista un vadītāja atbildība un pienākumi
  • Raksturīgās elektrodrošības prasības uzņēmumos
  • Teorētiskais eksāmens

Prasības kursa uzsākšanai

Kursu var uzsākt personas, kuras ir izgājušas darba instruktāžu darbam ar elektroiekārtām (EuP) un ieguvušaspieredzi, darbojoties elektrospeciālista vadībā un uzraudzībā vismaz 40 stundas (uzrādot attiecīgos apliecinošos dokumentus).