Darbs slēgtās telpās

Mērķauditorija:

Šis kurss ir paredzēts visiem darbiniekiem, kuriem savu darba pienākumu ietvaros ir jāieiet, jāuzturas un jāstrādā slēgtās telpās.

Kursa mērķis:

Sniegt kursa dalībniekiem zināšanas par darba apstākļiem slēgtās telpās, to specifiku un darba drošības prasībām, uzturoties un strādājot slēgtās telpās. Papildus, kursa dalībnieki gūst zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas, lai īstenotu atmosfēras monitoringu un izmantotu gāzes analīzes aprīkojumu.

Kursa saturs:

  • Likumdošana saistībā ar darbu slēgtās telpās
  • Individuālie aizsardzības līdzekļi
  • Risku novērtēšana/darba metožu apraksts/darba atļauja
  • Komunikācijas procedūras
  • Patstāvīgas evakuācijas metodes
  • Veselība un higiēna
  • Glābšanās iekares un evakuācijas aprīkojums
  • Bīstamā atmosfēra un gāžu atklāšana
  • Elpošanas ceļu aizsardzības aprīkojums – evakuācijas elpošanas līdzeklis