GWO ART Glābšanas darbi rotora rumbā (HSIBR) / atkārtojums

Glābšanas darbi rotora rumbā, rotorā un rotora spārna iekšienē (HSIBR) iesk. moduli - Viens glābējs (SR:HSIBR)

Mērķauditorija:

Vēja enerģētikas nozarē vai saistītā nozarē strādājošais personāls, kam savu pienākumu ietvaros ir jāstrādā vēja ģeneratora vidē.

Personāls, kā pienākumu ietvaros vai kuram darba devējs ir devis norīkojumu veikt paaugstinātas grūtības pakāpes glābšanas darbus, ar nosacījumu, ka viena vai vairāku GWO ART moduļu apgūšana spēj samazināt ar glābšanas darbiem saistītos riskus.

Kursa mērķis:

Šī moduļa apgūšanas rezultātā izglītojamie spēj veikt glābšanas darbus vēja ģeneratora rotora rumbā, rotorā un rotora spārna iekšienē, izmantojot nozares standarta glābšanas aprīkojumu, glābšanas metodes un paņēmienus, kas nav ietverti modulī GWO Darbs augstumā.

Pilnais kurss iekļauj:

  • Ievads
  • Imobilizācijas apkakle
  • Cietušā sagatavošana pārvietošanai
  • Nolaišanas/pacelšanas glābšanas sistēma
  • Viena glābēja glābšanas stratēģija
  • Vingrinājums: Glābšana rotora rumbā (1+2) (no rotora spārna)
  • Vingrinājums: Glābšana rotora rumbā (3+4) (no rotora)
  • Cietušā evakuācija ārpusē

Priekšnosacījumi:

1) Visiem GWO ART dalībniekiem ir jābūt atbilstošā fiziskā formā un jābūt spējīgiem pilnībā piedalīties mācību norisē.
2) Derīgi GWO BST Darbs augstumā, GWO Pirmā palīdzība un GWO Manuālā kravu pārvietošana sertifikāti.

Sertifikāta derīguma termiņš:

24 mēneši*

*Viena glābēja moduļu sertifikātiem nav derīguma termiņa

Catch the moment
to start or refresh!

GWO courses in December
at a discounted rate:

BST, EFA, SLS – 40% off;
BR up to 10% off.