GWO EFA Paplašināts pirmās palīdzības kurss / atkārtojums

Mērķauditorija:

Personāls, kas darbojas vēja enerģētikas vai līdzīgā nozarē, savus darba pienākumus veic vēja turbīnā uz sauszemes vai atkrastē.

Darba devēja izvēlētais personāls paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai uz sauszemes vai atkrastē, kur apmācības atbilstoši GWO standartam ļauj reaģēt uz incidentiem, tādējādi mazinot negadījumu varbūtību, saistītu ar identificētajiem riskiem.

Kursa mērķis:

EFA apmācības dos iespēju delegātiem iegūt zināšanas, prasmes un paņēmienus, lai sniegtu paplašinātu Pirmo palīdzību un atbalstu. Pēc GWO EFA apmācību beigšanas delegāti pratīs vadīt drošus, efektīvus un tūlītējus Pirmās palīdzības pasākumus dzīvības glābšanai un palīdzības sniegšanai grūti pieejamās vietās, izmantojot mūsdienīgu aprīkojumu un medicīniskās telekonsultācijas.

Kursa saturs:

  • Vietējā likumdošana/riski/apdraudējumi un prasības, lai nodrošinātu paplašinātu Pirmo palīdzību grūti pieejamās vietās
  • Pirmās palīdzības pareiza un droša sniegšanas procesa nozīme saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām un Eiropas Atdzīvināšanas padomes (ERC) un Amerikas Sirds asociācijas vadlīnijām
  • Normālo organisma funkciju, raksturīgāko nopietno un sīko traumu un slimību identificēšana un izskaidrošana
  • Ārkārtas situāciju izprašana un veicamo darbību secība vēja turbīnu vides apstākļos
  • Paplašināta pirmā palīdzība cietušā stāvokļa stabilizēšanai
  • Cietušā veselības stāvokļa novērtēšana traumas vai slimības saasināšanās gadījumā, lai noteiktu, vai nepieciešama medicīniskā palīdzība un ārējais atbalsts
  • Medicīniskās telekonsultācijas – medicīniskās/glābšanas palīdzības pieprasījums, cietušā stāvokļa apraksts, medicīniskā konsultācija turpmākai rīcībai
  • Cietušā sagatavošana pārvietošanai uz evakuācijas / glābšanas punktu
  • Pirmās palīdzības pasākumu organizēšana, plānošana un vadīšana
  • Drošu, efektīvu un tūlītēju dzīvības glābšanas un paplašinātas pirmās palīdzības sniegšana grūti pieejamās vietās

Sertifikāta derīguma termiņš:

24 mēneši

4.9/5

Cenā iekļauts – mācību materiāli, mācību aprīkojums, kafijas pauzes, pusdienas.

* Ja jums nepieciešama viesnīca, sazinieties ar mums, lai iegūtu informāciju.