Kvalitātes vadības speciālists (TÜV)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts kvalitātes pārvaldības un kvalitātes nodrošinājuma industriju un pakalpojumu uzņēmumu darbiniekiem.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes kvalitātes pārvaldības sistēmas pamatnostādnēs, lai varētu pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu, atbalstīt operatīvo, kvalitātei atbilstošo pienākumu, monitoringa, dokumentācijas un procesu izpildi.

Kursa saturs:

  • Kvalitātes vadības pamati
  • ISO 9000 sērijas standartu prasības
  • Procesu pamatnostādnes
  • Ievads kvalitātes vadības sistēmas dokumentu izveidē
  • Kvalitātes pārbaude un dokumentācija

Prasības kursa uzsākšanai

Kursa uzsākšanai ir vēlamas priekšzināšanas DIN EN ISO 9001:2008 standartā un zināšanas par uzņēmuma procesiem.