GWO SLS Stropētājs

Mērķauditorija:

Personāls, kas strādā vēja enerģijas jomā un piedalās kravas pārvietošanas operācijās, izmantojot celšanas ierīces. Pēc apmācības pabeigšanas dalībnieks var veikt dažādas kravu celšanas operācijas izmantojot celšanas aprīkojumu.

Kursa mērķis:

GWO Stropētāja apmācības kursa mērķis ir iegūt zināšanas un prasmes, kas vajadzīgas, lai veiktu iekraušanas un pārvietošanas darbus, ieskaitot apmācību par celšanas aprīkojuma un piederumu drošu un pareizu lietošanu.

Kursa saturs:

  • Kravas pievienošana celtņa pacelšanas ierīcei un atvienošana no tās
  • Celtņa drošas kustības uzsākšana un vadīšana, tai skaita izmantojot vairākus stropētājus ierobežotā vai aklajā kravas pacelšanā
  • Zināt savu lomu un atbildību kravu celšanās laikā
  • Pacelšanas ierīču un kravas vizuāla pirms un pēc pārbaude
  • Rīcība ar celšanas aprīkojumu
  • Drošas kravas pacelšanas un sakraušanas nodrošināšana
  • Dažādu veidu kravu pacelšana (atkarībā no svara, smaguma centra, formas un lieluma)
  • Vispārējo plānoto pacelšanas darbību veikšana saskaņā ar pacelšanās plānu
  • Darba devēja noteikto norādījumu / procedūru ievērošana celšanas operāciju vadīšanā
  • Celšanas iekārtu pareiza lietošana, uzturēšana un ziņošana par konstatētajiem defektiem