Noteikumi un nosacījumi

Maksājumi

Tiešais bankas maksājums

  • Izvēlieties produktu vai pakalpojumu un kā norēķinu metodi izvēliess vienu no Bank Link – Swedbank, SEB, Citadele vai Luminor.
  • Jūs tiksiet novirzīts uz jau aizpildītu maksājuma uzdevumu internetbankā vai mobilajā lietotnē.
  • Apstiprini savu maksājumu ar izvēlēto autentifikācijas metodi.

Mastercard, Visa, Maestro, maksājumu kartes

Veicot priekšapmaksu, Jūs varat izmantot debeta un kredītkartes MasterCard, VISA, Maestro, ja esat aktivizējuši iespēju drošiem pirkumiem internetā. To ir iespējams aktivizēt savā internetbankā.

Mirklī, kad kartes īpašnieka informācija, kartes numurs, derīguma termiņš un CVV ir aizpildīti, pasūtījuma summa tiks ieturēta no Jūsu kartes konta.

Ar bankas pārskaitījumu

Bankas pārskaitījumu var veikt uz priekšapmaksas rēķinā norādīto bankas kontu. Lūdzu, ievadiet savu pasūtījuma numuru paskaidrojuma laukā, lai nodrošinātu, ka Jūsu pasūtījums tiek apstrādāts pēc iespējas ātrāk.

Priekšapmaksas rēķins tiek sagatavots un nosūtīts elektroniski uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Pakalpojumu sniegšanas nosacījumi

Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši programmas veidam – mācību centra telpās vai tiešsaistē.

Mācību centra telpu adreses:

  • Liepājas iela 34, Rīga, LV-1002, Latvija
  • Kauguru iela 6, Rīga, LV-1046, Latvija

Precīza adrese mācībām tiek nosūtīta Pircējam pirms apmācību uzsākšanas.

Mācības tiešsaistē notiek programmās:

  • Zoom
  • 3CX
  • Microsoft teams

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

  1. Izglītojamajam (“Pircējs”), kas ir patērētājs (fiziska persona), ir tiesības, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no līguma (“Līgums”), kas noslēgts starp Pircēju un IQTC Management (“Pārdevējs”) par pakalpojumu (“Pakalpojums”) iegādi mājas lapā www.iqtc-riga.com.
  2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no Pakalpojuma saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
  3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot attiecīgu rakstveida paziņojumu brīvā formā, kurā būtu ietverts Pircēja paziņojums par atteikšanos no Līguma vai aizpildot atteikuma veidlapu. Paziņojums par atteikšanos no Līguma vai atteikuma veidlapa nosūtāma elektroniski uz e-pastu: birojs@iqtc-riga.eu. Saņemot Pircēja paziņojumu elektroniski, Pārdevējs nekavējoties nosūta Pircējam apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu uz Pircēja e-pastu.
  4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Pircējs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu iesniedz vai nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;
  • līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;
  • Pircēja neesamība kursos attaisnojoša iemesla dēļ vai bez tā nav pamatojums kursa/programmas/semināra atcelšanai. Šajā gadījumā kurss/programma/ seminārs skaitās novadīts, un tas ir jāapmaksā pilnā apmērā.