GWO BST kombinētais Onshore kurss / atkārtojums

Mērķauditorija:

Personāls, kas darbojas vēja enerģētikas vai līdzīgā nozarē un veiks savus pienākumus vēja turbīnu vidē, parasti fiziski saskaroties ar vēja turbīnu vai atkrastes vēja struktūru.

Personāls, kas veic darba funkcijas, kurām darba devējs vai tā pienākumu izpildītājs ir veicis risku novērtēšanu un apmācība saskaņā ar vienu vai vairākiem BST standarta moduļiem var mazināt identificētos riskus.

Kursa mērķis:

BST Onshore modulis ļaus delegātiem parūpēties par sevi un citiem, strādājošiem nozarē, pielietojot zināšanas un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, darbam augstumā, manuālā kravas pārvietošanā, ugunsdrošībā, bet ārkārtas situācijā – evakuēt cietušos, veikt viņu glābšanu un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem.

Pilnais kurss iekļauj:

  • Darbs augstumā / atkārtojums
  • Pirmā palīdzība / atkārtojums
  • Manuāla kravu pārvietošana / atkārtojums
  • Ugunsdrošība / atkārtojums

Sertifikāta derīguma termiņš:

24 mēneši