Kursi

Mūsdienu pasaules attīstības tendences ekonomikā, tehnoloģiskā revolūcija būtiski ietekmē arī darba tirgu – tiek prasītas jaunas zināšanas, prasmes un kompetences, tiek piedāvātas vakances jaunās profesijās, specialitātēs, darbības jomās.  Lai spētu reaģēt uz dinamiskajām izmaiņām darba tirgū, jābūt atvērtiem jauniem izaicinājumiem.

Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Mācību centrs IQTC” uzdevums ir sagatavot speciālistus dažādās darbības jomās atbilstoši Eiropas un starptautiskajiem standartiem, nodrošinot padziļinātas teorētiskās zināšanas un praktisko apmācību reālās darba situācijās. IQTC apmācību programmas balstās uz modulāru pieeju un ir paredzētas speciālistiem ar dažādu sagatavotības līmeni. Apmācības moduļus var pielāgot atbilstoši profesionālajai specifikai un darba devēju prasībām.

Izmantojiet izdevību un paaugstiniet savu konkurētspēju  darba tirgū – pilnveidojiet profesionālās prasmes, apgūstiet jaunas zināšanas un kompetences – tās  paver iespēju celt  savu profesionālo vērtību un  kvalifikāciju, iepazīstina ar  jaunām darba tirgū pieprasītām nodarbēm dažādās jomās,  paplašina karjeras iespējas!

Teorētisko apmācību telpas

Teorētiskās nodarbības un “soft skills” kursi notiek patīkamā un draudzīgā atmosfērā, gaišās un tehniski labi aprīkotajās mācību telpās Liepājas ielā 34.

Praktisko apmācību telpas

Praktiskās nodarbības notiek jaunajās telpās Kalnciema biroju teritorijā Kauguru ielā 6, Rīgā. Mācību telpu lokācija ir ērta – tuvu lidostai, lielveikalam Spice, kā arī viesnīcai Rixwell Elefant Hotel. Ēkai otrā pusē atrodas Playoff Arena, ko var izmantot brīvā laika pavadīšanai.

Catch the moment
to start or refresh!

GWO courses in December
at a discounted rate:

BST, EFA, SLS – 40% off;
BR up to 10% off.