Pacientu attālinātā ārstēšana

tiesiskie un praktiskie aspekti

seminārs medicīnas darbiniekiem

Par semināru

Tehnoloģiju attīstība un krīzes situācija pasaules līmenī liek pārdomāt, ieviest un nostiprināt jaunas tendences medicīnas nozarē. 

Atvieglot ārstniecības iestāžu noslogotību, medicīniskā personāla darbu un izveidot pacientiem pieejamākus medicīniskos pakalpojumus, ievērojot visus likumiskos aspektus, ir izaicinošs process. 

Lai ātrāk ieviestu un nostiprinātu jauninājumus ikdienā, aicinām ģimenes ārstus, speciālistus, medicīnas darbiniekus un interesentus apmeklēt semināru par aktuālu tēmu

Pacientu attālinātā ārstēšana – tiesiskie un praktiskie pamati

OAV9FP0

Semināra tēmas

Diagnozes vai simptomi, kuri pieļauj attālinātu ārstēšanu (konsultācijas, diagnostiku)

Diagnozes vai simptomi, kuri nepieļauj attālinātu ārstēšanu (konsultācijas, diagnostiku)

Attālinātās ārstēšanas riski – ar kādām tiesiskām sekām jārēķinās, veicot ārstēšanu pa telefonu vai ar skype, whatsapp aplikāciju starpniecību; kā mazināt šīs sekas

Pacientu tiesību likuma piemērošana attālinātajā ārstēšanā

Fizisko personu datu aizsardzības nodrošināšana, veicot attālināto ārstēšanu

Citas aktualitātes pacientu un ārstu tiesībās

Pieteikties semināram

Semināra maksa vienam dalībniekam: 20 EUR (iesk. PVN)

Lektore Lilija Galle-Muša - juriste ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi dažādās tiesību nozarēs valsts iestādēs, pašvaldībā un privātsektorā. Kā lektore darbojas jau vairāk nekā 3 gadus, apmācot speciālistus par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Ir ieguvusi bakalaura grādu tiesību zinātnē Latvijas Policijas akadēmijā, maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Stradiņa universitātē un maģistra grādu mūžizglītības politikā un vadībā Londonas universitātes Izglītības institūtā.
Lilija Galle-Muša
Lektore

kad un kur?

Pieejams 20.09.2020 semināra ieraksts!