Vēja turbīnu rotora spārnu tehniskā ekspluatācija un apkalpošana

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts personām, kas vēlas strādāt vēja enerģijas vai līdzīgā nozarē, īpaši saistībā ar kompozītmateriālu pārbaudes un remonta darbiem. Personāls, kas veic darba funkcijas, kurām darba devējs vai tā pienākumu izpildītājs ir veicis risku novērtēšanu un apmācība darbā ar kompozītmateriāliem var mazināt identificētos riskus.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus vēja turbīnu rotora spārnu tehniskās ekspluatācijas un apkalpošanas jomā. Kursa laikā tiks apgūtas konstrukciju pārbaudes un remontdarbu veikšanas metodes. Kursa dalībnieki darbosies ar konstrukcijām, kas ir izgatavotas no kompozītmateriāliem uz polimēra matricas pamata.

Kursa saturs:

 • Vēja turbīnu rotora spārnu ražošanas tehnoloģijas
 • Remontdarbu klasifikācija
 • Izmantojamie materiāli: poliestera sveķi un epoksīdsveķi, stikla šķiedras un oglekļa šķiedras
 • Remontdarbu tehnoloģijas un metodes
 • Spārnu konstrukcijas
 • Aerodinamiskie mezgli
 • Spārnu laminēšana
 • Drošības noteikumi darbu organizēšanas procesā
 • Individuālo aizsarglīdzekļu, kritiena bloķēšanas sistēmas, saziņa un rīcība ārkārtas situācijā
 • Dokumentācija
 • Praktiskie uzdevumi
 • Eksāmens