GWO COHE Bīstamo enerģiju kontrole

Mērķauditorija:

Bīstamo enerģiju kontroles (CoHE) apmācība vēja enerģijas nozarē balstās uz Pasaules vēja enerģijas organizācijas (GWO) dalībnieku sniegtajiem riska novērtējumiem, padziļinātiem darba pienākumu un uzdevumu aprakstiem, faktiem un negadījumu statistiku vēja turbīnu ģeneratoru un vēja elektrostaciju uzstādīšanā, nodošanā ekspluatācijā, apkalpošanā un apkopē.

Kursa mērķis:

Apmācība ļauj dalībniekiem pārvaldīt riskus, kas saistīti ar bīstamām enerģijām vēja industrijā, un rīkoties droši, atrodoties bīstamu enerģiju tuvumā vai strādājot ar sistēmām un iekārtām, kas satur bīstamas enerģijas. Pēc apmācības dalībnieki spēj droši veikt uzticētos uzdevumus un nepieciešamības gadījumā pēc savas iniciatīvas meklēt un pielietot nepieciešamo informāciju.

Apmācība sniedz atbilstošas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, bet nepiešķir kvalifikāciju.

Visiem darbiniekiem, kas piedalās GWO CoHE apmācību moduļos, jābūt medicīniski piemērotiem un spējīgiem pilnvērtīgi piedalīties.

Pilnais kurss iekļauj:

  • Bīstamo enerģiju kontrole – Pamatdrošības modulis
  • Bīstamo enerģiju kontrole – Elektrodrošības modulis
  • Bīstamo enerģiju kontrole – Spiediena bīstamības modulis

Sertifikāta derīguma termiņš:

24 mēneši

Catch the moment
to start or refresh!

GWO courses in December
at a discounted rate:

BST, EFA, SLS – 40% off;
BR up to 10% off.