Elektromontieru sagatavošana darbam kabeļu līnijās līdz 1 kV

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts profesionāliem elektriķiem, kuri sniedz individuālus pakalpojumus vai strādā elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes uzņēmumos.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes veicot zemsprieguma kabeļu montāžu, kā arī pielietojot dažādas tehnoloģijas nozaruzmavu, savienotājuzmavu, pārejas uzmavu, kontaktspraudņu un gala uzmavu montāžas darbos.

Kursa saturs:

 • Vēsture, pamatjēdzieni, kabeļu tehnoloģijās pielietojamie materiāli
 • Biežāk pielietojamie zemsprieguma kabeļi
 • Kabeļu marķējumi
 • Kabeļu izvēle un guldīšana
 • Ēku ievada izbūve
 • Iekštelpu instalācijas kabeļi, ievadsadales
 • Darbi ar plastmasas izolācijas kabeļiem un papīra-eļļas izolācijas kabeļiem; pielietotie instrumenti
 • Zemsprieguma kabeļu savienošanas tehnoloģijas
 • Kabeļu montāžā izmantojamie materiāli
 • Kabeļa gala apdares un uzmavu montāža
 • Savienotājuzmavu, nozaruzmavu, pārejas uzmavu, gala uzmavu un kontaktspraudņu montāža, izmantojot dažādas montāžas tehnoloģijas

Catch the moment
to start or refresh!

GWO courses in December
at a discounted rate:

BST, EFA, SLS – 40% off;
BR up to 10% off.