GWO CoHE Spiediena Bīstamības modulis (PFS)

Mērķauditorija:

Modulis ir paredzēts darbiniekiem, kuri veic izolāciju un spiediena neesamības pārbaudi (saskaņā ar esošo dokumentāciju), lai varētu droši veikt īpašus uzdevumus – komponentu nomaiņu, apkalpošanu un plānotu apkopi šķidrumu sistēmās zem spiediena.

Šis darbinieks būs atbildīgs arī par drošu darba vidi, lai citi varētu droši strādāt ar šķidrumu spiedienu.

Kursa mērķis:

Moduļa mērķis ir dot iespēju dalībniekiem atbalstīt un rūpēties par sevi un citiem, strādājot ar šķidrumu spiedienu un to tuvumā vēja industrijā, kā arī droši un efektīvi veikt uzticētos uzdevumus. Sekmīgi pabeidzot šo moduli, dalībnieki spēs mazināt riskus un droši veikt savus darba pienākumus, izvēloties pareizus IAL darbam ar hidrauliskajiem šķidrumiem un šķidrumiem zem spiediena, izmantojot drošus darba paņēmienus un veidojot drošu darba vidi.

Dalībniekiem jau pirms apmācības sākuma ir jābūt atbilstošām tehniskajām zināšanām, prasmēm un iemaņām.

Kursa saturs:

  • Kvalificēta persona: šķidrumu spiediens – prasības un loma
  • Šķidruma spiediena bīstamība
  • Individuālie aizsardzības līdzekļi
  • Droša darba prakse
  • Rīcība šķidruma spiediena negadījumos
  • Šķidrumu spiedienu bīstamība – scenāriji