GWO pamata drošības apmācību daļēja atkārtošana tiešsaistē

Mērķauditorija:

Personāls, kas darbojas vēja enerģētikas vai līdzīgā nozarē un veiks savus pienākumus vēja turbīnu vidē, parasti fiziski saskaroties ar vēja turbīnu vai atkrastes vēja struktūru.

Personāls, kas veic darba funkcijas, kurām darba devējs vai tā pienākumu izpildītājs ir veicis risku novērtēšanu un apmācība saskaņā ar vienu vai vairākiem BST standarta moduļiem var mazināt identificētos riskus.

Kursa mērķis:

BSTR-P mērķis ir samazināt ievainojumu risku vēja industrijā, pārskatot, atsvaidzinot un balstoties uz iepriekš iegūtajām zināšanām un prasmēm GWO BST pilnās vai zināšanu atsvaidzināšanas apmācībās.

Mērķi un uzdevumi tiek sasniegti virtuālā tiešsaistes klasē, apvienojot grupas diskusijas, individuālus skaidrojumus, teorētiskas un praktiskas mācības, kuru mērķis ir dot iespēju kursu dalībniekiem parūpēties par sevi un citiem, strādājošiem nozarē, pielietojot zināšanas un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, darbam augstumā, manuālā kravas pārvietošanā, ugunsdrošībā, izdzīvošanā jūrā, bet ārkārtas situācijā – evakuēt cietušos,
veikt viņu glābšanu un sniegt pirmo palīdzību cietušajiem.

Pilnais kurss iekļauj:

  • Darbs augstumā – atkārtojums
  • Pirmā palīdzība – atkārtojums
  • Manuāla kravu pārvietošana – atkārtojums
  • Ugunsdrošība – atkārtojums
  • Izdzīvošana jūrā – atkārtojums

Sertifikāta derīguma termiņš:

Esošais derīguma termiņš + 6 mēneši