Svešvalodas

Svešvalodas

Angļu_vācu_valodas_kursi

Vai vēlaties viegli izteikties vācu vai angļu valodā un saprast visas valodas nianses? Vai vēlaties apgūt profesionāli orientētu angļu valodu? Mēs Jums palīdzēsim!

Mēs piedāvajam standarta un intensīvos angļu vai vācu valodu kursus jebkuram līmenim. Mēs piedāvājam profesionāli orientētus valodu kursus uzņēmējiem un tehnisko nozaru speciālistiem. Jūsu rīcībā ir kvalificētu pasniedzēju komanda, ērtas mācību telpas un nelielas dalībnieku grupas.

Mēs pārbaudīsim bezmaksas Jūsu svešvalodas zināšanu līmeni un noteiksim Jums vispiemērotāko mācību kursu. Nevilcinieties un pievienojaties mums!

Profesionāli orientētās angļu valodas kursi

Angļu valoda iesācējiem (Beginners, A0 - A1.1)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts personām, kas iepriekš nav mācījušās angļu valodu vai ir mācījušies ļoti sen un praktiski visu ir aizmirsuši.

Kursa mērķis:

Veidot klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas pamatprasmes mūsdnienu angļu valodas sākotnējā līmenī. Kurss paredz attīstīt sarunvalodas pamatprasmes angļu valodā, lai nodrošinātu veiksmīgu komunikāciju ar ārvalstu pārstāvjiem par ikdienas tēmām mutiskā un rakstiskā formā.

Kursa saturs:

 • Sasveicināšanās. Sarunas sākums un beigas. Pieklājības frāzes dažādās situācijās
 • Ikdienas angļu valoda: Alfabēts. Kā tiek izrunāts …?
 • Personas dati. Iepazīšanās. Viesu pieņemšana
 • Dzīvesvieta. Ceļošana. Vietas un objekti pilsētā
 • Brīvā laika pavadīšana. Hobiji. Brīvdienas un svētku dienas
 • Pārtika, dzērieni. Izklaide
 • Laikapstākļi. Laiks. Gadalaiki. Nedēļas dienas
 • Iepirkšanās veikalā, tirgū. Suvenīri
 • Galvenās frāzes telefonsarunā
 • Darbs
 • Pamata prasmes gramatikā, klausīšanā, runāšanā, lasīšanā

Angļu valoda pamatlīmenī (Elementary, A1.2 - A2)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts personām, kuras pārvalda angļu valodu sākotnējā līmenī.

Kursa mērķis:

Paplašināt iegūtas pamatzināšanas līmenī Elementary 1. Tālāka sarunvalodas iemaņu uzlabošana. Kurss paredz nespecializētās (vispārīgās) angļu valodas ātru un efektīvu apguvi pamatlīmenī un iegūto iemaņu pielietojumu mutiskā un rakstiskā saziņā ikdienā un darbā.

Kursa saturs:

 • Sasveicināšanās. Sākotnējās tēmas sarunai. Pieklājības frāzes dažādās situācijās
 • Personīgā informācija. Iepazīšanās. Ģimene. Personas un viņa īpašību apraksts
 • Profesijas. Komunikācijas kultūra
 • Ceļošana. Vietas un objekti pilsētā. Frāzes ceļojot. Kafejnīca. Lidosta
 • Brīvā laika pavadīšana. Hobijs. Aizraušanās. Piedzīvojumi. Brīvdienas un svētku dienas
 • Pārtika, dzērieni. Atvaļinājums. Atpūta. Izklaide
 • Laikapstākļi. Laiks. Gadalaiki. Nedēļas dienas. Tradīcijas
 • Iepirkšanās veikalā, tirgū, onlain-veikalā, ar piegādi mājās, rezervācija. Apģērbs. Kurpes. Mēbeles. Suvenīri
 • Telefonsarunas
 • Darbs. Karjera. Mācības
 • Pamata gramatika, vārdu krājums, klausīšanās, runāšanas, lasīšanas pamatprasmju attīstība

Angļu valoda zemākajā vidējā līmenī (Elementary Plus/Pre- Intermediate, A2-B1.1)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts personām, kuras pārvalda angļu valodu pamata līmenī.

Kursa mērķis:

Paplašināt iegūtas zināšanas līmenī Elementary 2. Tālāka sarunvalodas iemaņu uzlabošana. Kurss paredz nespecializētās (vispārīgās) angļu valodas ātru un efektīvu apguvi un iegūto iemaņu pielietojumu mutiskā un rakstiskā saziņā ikdienā un darbā.

Kursa saturs:

 • Ievadtēmas īsai sarunai. Pieklājības frāzes dažādās situācijās. Ģimene. Biogrāfija un personas apraksts
 • Brīvā laika pavadīšana. Hobiji. Aizraušanās. Piedzīvojumi. Brīvdienas un svētku dienas. Ceļošana. Mūzika
 • Dažādas dzīves situācijas, frāzes, vēlmes
 • Veselība un dzīvesveids
 • Pagātnes notikumu apraksts
 • Nākotnes plāni
 • Aktuālie notikumi. Komunikācijas kultūra
 • Dokumenti. Telefona sarunas. Sarakste. CV
 • Vietas un objekti pilsētā. Frāzes ceļošanai. Kafejnīca. Lidosta
 • Iepirkšanās veikalā, tirgū online-veikalā ar piegādi mājās, rezervācija
 • Darbs. Karjera. Mācības
 • Padomu lūgšana un sniegšana

Angļu valoda vidējā līmenī (Intermediate, B1)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts personām, kas ir pabeigušas mācības angļu valodā zemākajā vidējā līmenī, kā arī personām, kas jau iepriekš mācījušās valodu skolā vai augstskolā. Visiem interesentiem, kam nepieciešama valoda ikdienā standarta saziņas situācijās. Veiksmīga vispārējā angļu valodas kursa apgūšana sniedz stabilas pamata zināšanas un atvieglo specializētās angļu valodas apguvi atbilstoši profesionālajām vajadzībām.

Kursa mērķis:

Paplašināt valodas zināšanas, kas ir iegūtas zemākā vidējā līmenī. Sarunvalodas prasmju un gramatikas zināšanu papildināšana. Kurss nodrošina pāreju uz kvalitatīvi jaunu valodas meistarības līmeni un sniedz iespēju apgūt valodu tādā pakāpē, lai to brīvi pielietotu dažādās situācijās atbilstoši dažādiem saziņas mērķiem.

Kursa saturs:

Īpaša uzmanība tiek pievērsta runas prasmju attīstībai, tostarp formulējot pareizu izrunu, praktizējot vārdu krājumu, attīstot mūsdienu leksiku un mācoties angļu valodas gramatikas pamatnoteikumus.
Kursu raksturo:

 • Efektīvi veidi sarunvalodas attīstībai
 • Praktiskais pielietojums
 • Padzilinātā gramatika
 • Padziļinātās sarunas tēmas

Angļu valoda augstākajā vidējā līmenī (Upper Intermediate, B2)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts personām, kas ir pabeigušas mācības angļu valodā zemākajā vidējā līmenī, kā arī personām, kas jau iepriekš mācījušās valodu skolā vai augstskolā. Visiem interesentiem, kam nepieciešama valoda ikdienā standarta saziņas situācijās. Veiksmīga vispārējā angļu valodas kursa apgūšana sniedz stabilas pamata zināšanas un atvieglo specializētās angļu valodas apguvi atbilstoši profesionālajām vajadzībām.

Kursa mērķis:

Paplašināt valodas zināšanas, kas ir iegūtas zemākā vidējā līmenī. Sarunvalodas prasmju un gramatikas zināšanu papildināšana. Kurss nodrošina pāreju uz kvalitatīvi jaunu valodas meistarības līmeni un sniedz iespēju apgūt valodu tādā pakāpē, lai to brīvi pielietotu dažādās situācijās atbilstoši dažādiem saziņas mērķiem.

Kursa saturs:

 • Sarunu uzturēšana un diskusijas par dažādām tēmām. Spontānās sarunas veidošana
 • Dažādu žanra autentisko tekstu lasīšana un analīze
 • Darbs ar teksta struktūru
 • Rakstu valodas stilistiskās iezīmes
 • Ziņu pārraides, publiskie paziņojumi
 • Māksas un dokumentālās filmas. Ātrās saziņas dekodēšana
 • Padziliņāta gramatika un sarunvaloda

Lietišķā angļu valoda zemākā vidējā līmenī (Pre-Intermediate, В1)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts personām, kas veic savus pienākumus un piedāvā komercpakalpojumus daļēji arī angļu valodā, vai tiem, kas plāno studēt vai nodarboties ar biznesu vai ekonomiku angliski runājošās valstīs.

Kursa mērķis:

Iegūt galvenās nepieciešamās prasmes un zināšanas uzņēmējdarbībā un ikdienas angļu valodā saskaņā ar TOEFL standartu, ka arī apgūt dažus noderīgus biznesa uzvedības un komunikācijas modeļus. Izveidot vairākas iemaņas lasīšanā, rakstīšanā, klausīšanās un biznesa un ikdienas komunikācijā.

Kursa saturs:

 • Personīgā informācija
 • Pakalpojumi
 • Veselība
 • Komandējumi
 • Darbs
 • Darbības
 • Zināšanu pārbaude

Lietišķā angļu valoda vidējā līmenī (Intermediate, В2)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts personām, kas veic savus pienākumus un piedāvā komercpakalpojumus daļēji arī angļu valodā, vai tiem, kas plāno studēt vai nodarboties ar biznesu vai ekonomiku angliski runājošās valstīs.

Kursa mērķis:

Mutiskās un rakstiskās angļu valodas prasmju attīstīšana un tās pielietošana dažādās uzņēmējdarbības jomās. Kurss ir orientēts uz biznesa sarunu un prezentāciju veidošanu, patstāvīgu profesionālās literatūras lasīšanu angļu valodā, lietišķās sarakstes pamatu pārzināšanu, sava viedokļa izteikšanu un pamatošanu diskusijās un komunikācijā.

Kursa saturs:

 • Politika
 • Izglītība
 • Pasaule ap mums
 • Dzīve darbā
 • Instrukcijas
 • Sports
 • Bankas un nauda
 • Ziņas
 • Izsole
 • Kultūra
 • Vēsture
 • Dzīve nākotnē
 • Pāgātnes notikumi
 • Zināšanu pārbaude

Lietišķā angļu valoda ausgtākā vidējā līmenī (Upper Intermediate, В2 - C1)

Mērķa grupa:

Kurss ir paredzēts personām, kas veic savus pienākumus un piedāvā komercpakalpojumus daļēji arī angļu valodā, vai tiem, kas plāno studēt vai nodarboties ar biznesu vai ekonomiku angliski runājošās valstīs.

Kursa mērķis:

Lietiškās angļu valodas pasmju attīstīšana Business English Certificate līmenī un ļoti noderīgu biznesa instrumentu vadības, finanšu, mārketinga un cilvēkresursu vadības jomā apgūšana. Padziļināta lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās un lietišķās komunikācijas prasmju apguve, darbs ar autentiskiem uzdevumiem biznesā un ekonomikā.

Kursa saturs:

 • Menedžments
 • Cilvēkresursi
 • Ražošana
 • Mārketings
 • Finanses
 • Ekonomika
 • Zināšanu pārbaude

Profesionāli orientētās vācu valodas kursi

Vācu valoda iesācējiem (A0 - A1.1)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts personām bez vācu valodas priekšzināšanām.

Kursa mērķis:

Dot sākotnējo priekšstatu par vācu valodu, lasīšanas principiem, izrunu un vienkāršu teikumu uzbūvi. Iegūtā lek- siskā un gramatiskā bāze ļauj elementārā līmenī sniegt personīgu informāciju un formulēt vajadzības. Kurss atbilst Eiropas Savienības kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei un tiek īstenots aktuālo mācību līdzekļu ietvaros.

Kursa saturs:

 • Iepazīšanās
 • Ģimene un draugi
 • Ēdienreizes
 • Dzīvoklis
 • Dienas plānojums
 • Brīvlaiks
 • Mācības
 • Profesija un darbs
 • Viesnīcā
 • Veselība
 • Apģērbs
 • Svētki
 • Gramatika un fonētika

 

Vācu valoda pamatlīmenī (A1.2 - A2)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts personām ar vācu valodas priekšzināšanām A1 līmenī.

Kursa mērķis:

Sniegt pamatzināšanas gramatikā un nepieciešamo vārda krājuma minimumu par sadzīves tēmām. Kurss atbilst Eiropas Savienības kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei un tiek īstenots uz aktuālo mācību līdzekļu bāzes.

Kursa saturs:

 • Iepazīšanās
 • Mājas
 • Ēdieni un dzērieni
 • Sports un veselīgs dzīves veids
 • Izglītība un karjera
 • Svētki un dāvanas
 • Nedēļas nogale
 • Iepirkšanās
 • Pakalpojumi
 • Auto un satiksme
 • Ceļošana
 • Nauda
 • Gramatika

Vācu valoda „Darbs Vācijā“ (А2+)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts personām ar labām vācu valodas zināšanām un prasmēm A2 līmenī, kam vācu valodas prasmes ir nepieciešamas darbā, īpaši elektrotehnikas un metināšanas speciālistiem.

Kursa mērķis:

Kurss ir veidots speciāli elektrotehnikas un metināšanas speciālistiem kā tematiskais papildinājums vispārīgam vācu valodas kursam A2 līmenī. Tas ļauj būtiski paplašināt vārdu krājumu ar profesionālo leksiku un terminoloģiju, kā arī iemācīties lietot jau pazīstamus valodas līdzekļus un gramatikas pamatzināšanas saskarsmei tipiskās profesionālās situācijās.

Kursa saturs:

 • Uzņēmuma struktūra, nodaļu kompetence, darba laika reglaments, darba pienākumi, tehnoloģijas un darba instrumenti, darba drošība
 • Saskarsme darbā: nodot/saņemt informāciju, pajautāt, dot instrukcijas, paskaidrot
 • Informatīvo tekstu lasīšana un vienkāršu dokumentu sastādīšana
 • Profesionālo tematiku papildina ikdienas un lietišķās situācijas: bankā, pastā, dzīves vietā (kopmītnēs)
 • Starpkultūru faktors lietišķajā saskarsmē

Vācu valoda vidējā līmenī - brīva lietošana (B1)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts personām ar labām vācu valodas zināšanām un prasmēm A2 līmenī, kam vācu valodas prasmes ir nepieciešamas darbā, īpaši elektrotehnikas un metināšanas speciālistiem.

Kursa mērķis:

Lietot vācu valodu brīvi: saprast autentisku runātāju, brīvi izklāstīt savu viedokli plašā tematiskā lokā jebkurās nozīmīgās situācijās. Atšķirībā no vispārīgās vācu valodas kursiem B1 līmenī, šis kurss ir galvenokārt saistīts ar saskarsmes situācijām darba vidē. Kurss atbilst Eiropas Savienības kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei un tiek īstenots uz aktuālo mācību līdzekļu bāzes.

Kursa saturs:

 • „Vācu valoda ikdienā“ (notikumi, cilvēki, lietas, procesi)
 • „Veiksmīga komunikācija svarīgajās situācijās“ (profesionālā dzīve, klientu vēlmes, lietu kārtība)
 • „Runājot par faktiem“ (tehnika ikdienā, tehnisko problēmu risināšana, sūdzību izteikšana)
 • „Saziņa darbā“ (darbs Eiropas Savienībā, tehnoloģiju izmantošana, darba drošība)

Mācieties pie praktiķiem un paši kļūstiet praktiķi!

Pievienojieties mums, aizpildot pieteikuma veidlapu vai sazinoties ar mums pa tiešo.