Sertifikācija privātpersonām

Sertifikācija privātpersonām

TÜV Rheinland Akademie pilnvarotais pārstāvis mēs organizējam profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, pēc kuru rezultātiem var tikt izsniegti starptautiskā un Eiropas līmeņa sertifikāti. Šos sertifikātus izsniedz neatkarīgais Personāla sertificēšanas centrs (PersCert TÜV), kas ir Vācijas bezpeļņas akreditācijas dienesta (DAkkS) sertificēta iestāde. Izsniegtie sertifikāti ir neatkarīgs un objektīvs pierādījums personas profesionālajai kvalifikācijai saskaņā ar starptautiskajiem un Eiropas standartiem.

Ņemot vērā straujo zinātnes un tehnoloģiju attīstības progresu, kā arī nepieciešamību pastāvīgi atjaunot zināšanas, “IQTC” piedāvā personas resertifikācijas pakalpojumus. Savu prasmju un iemaņu uzturēšana aktuālā līmenī, kā arī ieguldījums savas profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanā, ir viens no veiksmīgas karjeras panākumu nosacījumiem. Tas dod pārliecību potenciālajam darba devējam, ka Jūsu zināšanas atbilst progresīvajām tendencēm un vadošajiem standartiem.

Sertifikātu veidi


IQTC_TUV_sertifikāts

Lai iegūtu Personāla sertificēšanas centra (PersCert TÜV) sertifikātu, Jums jāizet “IQTC” attiecīga mācību programma un jānokārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

IQTC_TUV_sertifikāts_ISOPēc Jūsu pieprasījuma Personāla sertificēšanas centra (PersCert TÜV) izdotais sertifikāts var tikt atzīmēts ar Certipedia zīmi un ievadīts brīvās piekļuves datu bāzē. Sertifikāts tiek marķēts ar īpašu identifikācijas numuru (ID), kas atvieglo meklešānu datu bāzē.

Vizuālā identitāte


IQTC_TUV_sertifikāts_zīmes

1 QR kods. QR kods (QR nozīmē “ātri reaģēt”) ir pievienots pēc klientu lūgumiem. Noskanējot kodu ar viedtālruni, tiek nodrošina tiešā piekļuve TÜV Rheinland sertifikātu datu bāzei Certipedia. Šajā datu bāzē var atrast vispusīgu informāciju par produktu, ražotāji vai testēšanas rezultātiem. Papildus var tikt pievienoti fotoattēli, video ieraksti vai detalizēti tekstuāli apraksti.

2 ID numurs. Tāpat kā līdz šim Certipdea datu bāzei var piekļūt mājas lapā www.certipedia.com ievadot desmit ciparu identifikācijas numuru.

3 Ārējās zīmes vai atslēgvārdi. Ārējās zīmes, piemēram, GS zīme ir neatņemama TÜV Rheinland testēsanas sastāvdaļa. Tās vietā var atrasties arī atslēgvārdi, kas raksturo testēšanas rezultātus: piemēram ISO 9001 vai DIN EN 287-1 u.tml.


Certipedia: kvalitātes pievienotā vērtība

Izmantojiet Certipedia iespējas, veicot personāla sertifikāciju un iekarojiet īpašu vietu sīvas konkurences apstākļos. Šī zīme ir pierādījums tam, ka Jūs esat augstas klases profesionālis.

Certipedia ir brīvās piekļuves datu bāze, kas vienlaicīgi ir arī tiešsaistes platforma. Tā ļauj jebkuram interesentam iegūt informāciju par Jūsu profesionālo kvalifikāciju un apskatīt kvalifikāciju apliecinošus dokumentus.

Certipedia demonstrē Jūsu sasniegumus atbilstoši augstiem starptautiskiem un Eiropas standartiem, kā arī sniedz detalizētu aprakstu par veikto darbu un to izpildes kvalitāti profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas laikā. Šis pakalpojums ir pieejams septiņpadsmit valodās.


Jūsu ieguvumi:

Personāla sertificēšanas centra (PersCert TÜV) izdotie sertifikāti, kas ir marķēti ar Certipedia zīmi,ļaus Jums:

  • demonstrēt savus sasniegumus un dokumentēt sava darba kvalitāti;
  • kļūt konkurētspējīgiem starptautiskā un Eiropas mērogā;
  • izcelt sevi starp konkurentiem un iemantot darba devēja uzticību;
  • ļaut darba devējam iepazīties ar Jūsu profesionālām iemaņām un iegūtiem sertifikātiem tiešsaites režīmā www.certipedia.com;
  • iegūt maksimālo labumu, ko piedāvā Certipedia, kuras kvalitāte ir atzīta starptautiskā un Eiropas līmenī.