Privātpersonām

Privātpersonām

IQTC_pakalpojumi_privātpersonām

Izmantojiet iespēju un uzlabojiet savas izredzes darba tirgū!

Mūsdienu darba tirgus nepārtraukti mainās un pilnveidojas. Parādās jaunas profesiju grupas, mainās prasības jau esošām profesijām. Pēdējos gados, līdz ar ekonomikas attīstību, tas notiek īpaši strauji.

Izmantojiet iespēju un uzlabojiet savas izredzes darba tirgū, pilnveidojiet kopā ar mums savu profesionālo sagatavotību un sasniedziet augsto kvalifikāciju caur starptautisko novērtējumu.

Kvalifikācijas paaugstināšana paplašina Jūsu karjeras izaugsmes perspektīvas, paver iespējas apvienot dažādas profesijas vai darba tirgū pieprasītas kvalifikācijas vairākos profesionālos virzienos, pilnveidot savas zināšanas konkrētajos jautājumos, iegūt iemaņas praktisko uzdevumu risināšanai. Vēl jo vairāk, kvalifikācijas paaugstināšana ir bieži vien ne tikai konkrētā darba devēja prasība, bet gan atsevišķās nozarēs pat nosacījums.

Katru gadu mainās standarti, ražošanas normas un noteikumi, kas ir jāpārzina, lai pozīcijas darba tirgū saglabātos. Šodien no lietpratējiem tiek sagaidīta ne tikai kvalitatīva darba izpilde, bet gan nepārtraukta zināšanu aktualizēšana un papildināšana.