Partneri

Partneri

IQTC_partneri

Starpsektorāla partnerība

“IQTC” kā starptautiskā profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde strādā ciešā sadarbībā ar saviem partneriem – dažādu nozaru uzņēmumiem un organizācijām, ņemot vērā attīstības tendences ekonomikā un darba tirgū.

Partneri un sadarbība

“IQTC” partneri ir ar aktīvu darbību nesagraujošās kontroles, metināšanas, elektrotehnikas, atjaunojamās enerģijas, jūras drošības, darba aizsardzības un kvalitātes vadības jomās. Pats svarīgākais ir tas, ka mūsu mācību centrs nodrošina augsti kvalificēta personāla sagatavošanu, kas attiecīgi veicina vietējās ražošanas un pakalpojuma nozares attīstību.

Pateicoties mūsu partneriem, “IQTC” sniedz gan juridiskām, gan fiziskām personām profesionālo apmācību pēc moduļu principa, plaša spektra sertifikācijas un resertifikācijas pakalpojumus (personāls, ražošana, pakalpojumi, produkcija eksportam uz Eiropas Savienību, kvalitātes vadības sistēma atbilstoši ISO standartiem), kā arī piedāvā ražošanas drošības un tehnisko ekspertīzi.